Podział na grupy zaawansowania, badanie poziomu dla firm i instytucji
(szkolenia zamknięte Excel):

Każdy uczestnik zaznacza odpowiedzi, gdzie wybiera
ZNAM DOBRZE, WIEM O CO CHODZI, NIE ZNAM.


Podpis  lub email   ( Obowiązkowe ) :
Firma   ( Obowiązkowe ) :
 

Wybierz odpowiednią opcję.

Pytanie Nie znam Wiem o co chodzi Znam dobrze
Wstawianie, usuwanie komórek, wierszy, kolumn, arkuszy
Zmiana wysokości i szerokości wierszy i kolumn pojedynczych i grupy
Ukrywanie wierszy, kolumn, arkuszy i okna
Kopiowanie i przenoszenie arkusza(y) wewnątrz skoroszytu, pomiędzy skoroszytami
Zaznaczanie poruszanie się po dowolnym zakresie komórek, kolumn, wierszy, arkuszy (klawiaturą, myszką i klawiaturą, wykorzystując pole nazwy, polecenie Przejdź do)
Wpisywanie do wielu komórek równocześnie, ręczne zawijanie tekstu, wpisywanie serii wartości (wykorzystanie uchwytu wypełnienia), autuzupełnienie tekstu
Formatowanie komórek(scalanie, podział, orientacja tekstu w komórkach, wyrównanie pionowe i poziome, zawijanie tekstu automatyczne i ręczne .itd.)
Kopiowanie komórek przyległych i nieprzyległych, wierszy, kolumn
Wklej i wklej specjalnie
Wypełnienie, obramowanie, atrybuty czcionek, style, autoformatowanie
Formatowanie warunkowe na podstawie wartości komórek
Przygotowanie do druku, nagłówek stopka, orientacja strony, wyśrodkowanie tabeli na stronie, zmiana marginesów, powtarzanie wierszy lub kolumn nagłówkowych, dopasowywanie do rozmiarów strony, kopiowanie ustawień arkusza do druku
Zmiana formatu ogólnego na księgowy, liczbowy, procentowy, tekstowy .itd., dodawanie usuwanie miejsc po przecinku
Adresy względne i bezwzględne
Adresy mieszane
Składnia formuły
Proste funkcje sumujące i zliczając(Suma, średnia, max, Ile.liczb, min .itd.) dla dowolnego zakresu ciągłego, nieciągłego, przez arkusze, z innego skoroszytu
Kopiowanie i wklejanie formuł zawierającymi odwołania względne, bezwzględne i nazwy
Wklejanie wartości
Wklejanie z łączami, edytowanie, zmiana, przerywanie łączy
Funkcje sumujące (matematyczne) i zliczające (statystyczne) wg określonych kryteriów proste przykłady (SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI) identyfikujące wyrażenie tekstowe, część wpisu, wartość liczbową, powyżej, poniżej, na podstawie daty.itd.
Funkcje umożliwiające na podstawie określonych kryteriów wprowadzanie kilku wariantów tego samego wzoru - Logiczne: JEŻELI, LUB(alternatywa), ORAZ(koniunkcja)
WYSZUKAJ.PIONOWO wykorzystana dla uwzględnienia dużej ilości warunków
Formuły sumujące i zliczające dla wielu warunków z różnych kolumn (SUMA.ILOCZYNÓW, formuły tablicowe)
Porównywanie łańcucha znaków, łączenie wpisów tekstowych, pobieranie, zamiana części wpisów .itd. PORÓWNAJ, LEWY, FRAGMENT.TEKSTU, ZNAJDŹ, ZŁĄCZ.TEKST, WIELKIE.LITERY, PODSTAW, DŁ .
Funkcje DZIŚ i TERAZ i ich wykorzystanie w obliczeniach zaległości, godziny rozpoczęcia produkcji, czasu, który pozostał do realizacji określonego zadania
WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, WYSZUKAJ
INDEKS i PODAJ.POZYCJE
PRZESUNIĘCIE (WIERSZ, NR.KOLOUMNY)
SZUKAJ WYNIKU
TABELA DANYCH z jedną i dwoma zmiennymi
SCENARIUSZE
FILTR ZAAWANSOWANY (tabela kryteriów)
FILTR ZAAWANSOWANY formuła jako kryterium (duplikaty, unikatowe, powyżej średniej .itd.)
SUMY.CZĘŚCIOWE
SUMY.CZĘŚCIOWE zagnieżdżone, kopiowanie wierszy podsumowujących, formatowanie (formatowanie warunkowe, przejdź do)
Raport TABELI PRZESTAWNEJ podstawowe informacje dotyczące, budowy i modyfikowania polami tabeli przestawnej, odświeżanie danych, wyświetlanie szczegółów, ukrywanie elementów pól, zmiana pól obliczeniowych, formaty liczbowe, autoformatowanie Raportów Tabel Przestawnych, WYKRESY PRZESTAWNE
TABELA PRZESTAWNA grupowanie pól tekstowych, automatyczne grupowanie pól zawierających dane liczbowe, dodawanie pól i elementów obliczeniowych, wyświetlanie pól strony (filtrów raportu) zmiana sposobu wyświetlania wyników na sumy bieżące, procentowe obliczenie dla wierszy, kolumn itd..
Konsolidacja prze tworzenie odwołań trójwymiarowych (przez arkusze)
KONSOLIDUJ współrzędnymi i etykietami

Obowiązkowe! Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, firmę ARTAX, Leona Chwistka 8, 30-227 Kraków, NIP : 945-150-10-16, REGON : 351139890 dla celów związanych z wysłaniem jednorazowaej informacji. Osoba, której dane dotyczą w każdej chwili ma możliwość wykonania zmiany lub usunięcia swoich danych telefonicznie lub mailowo. Działania służą zbadaniu znajomości programu/języka i przypisania osoby do odpowiedniej grupy. W dniu rozpoczęcia szkolenia lub po zakończeniu szkolenia dane są usuwane. Konieczne dane osobowe to adres email lub imię i nazwisko. Maja Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zobacz naszą politykę prywatności.

Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzy

ArtykułyDarmowe lekcje multimedialne

Wykłady są dostępne na urządzenia z ekranami o rozdzielczości powyżej 1000px

Nowości

Icons from Glyphicons Free, licensed under CC BY 3.0.