Podział na grupy zaawansowania, badanie poziomu dla firm i instytucji
(szkolenia zamknięte VBA dla Ms Excel):

Każdy uczestnik zaznacza odpowiedzi, gdzie wybiera
ZNAM DOBRZE, WIEM O CO CHODZI, NIE ZNAM.


Podpis  lub email   ( Obowiązkowe ) :
Firma   ( Obowiązkowe ) :
 

Wybierz odpowiednią opcję.

Pytanie VBA Nie znam Wiem o co chodzi Znam dobrze
Nagrywanie makr
Modyfikacja ręczna nagranego makra
Odwołania względne i bezwzględne w adresach
Tryb adresowania W1K1
Przypisywanie makra do przycisku graficznego
Przypisywanie makra do przycisku formularza
Zarządzanie makrami - edycja, usuwanie, eksport, import
Osobisty skoroszyt makr
Bezpieczeństwo makr
Ochrona makra
Edycja makr w oknie edytora VBA
Wykorzystanie zakładki Developer
Wprowadzanie komentarzy w makrach
Uruchamianie makr z poziomu Excela
Uruchamianie makr z poziomu edytora VBA
Korzystanie z Debuggera
obiekt application
obiekt workbook
obiekt worksheet
obiekt range
Korzystanie z wbudowanych funkcji VBA
Korzystanie z funkcji arkuszowych
Instrukcje przypisania
Użycie i priorytety operatorów
Typy procedur
Tworzenie i używanie funkcji
Przekazywanie wartości funkcji do procedury
If...Then...Elseif...Else..End if
Rozgałęzienia skokowe
Select...Case
Pętla For...Next
Pętla Do...Loop
Pętla For...Each
Zdarzenia skoroszytu, arkusza, okna
Praca ze zmiennymi tablicowymi
Tworzenie formularz i aplikacji na formularzach
Rozbicie pojedynczej tabeli na kilka arkuszy
Rozbicie pojedynczej tabeli na kilka plików
Pobranie danych z kilku arkuszy do pojedynczej tabeli
Pobieranie danych z plików zewnętrznych

( Obowiązkowe! ) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firme Artax dla celów związanych z podziałem na grupy szkoleniowe. Osoba, której dane dotyczą w każdej chwili ma możliwość wykonania zmiany lub usunięcia swoich danych mailowo lub telefonicznie. Dane służą wyłącznie podziałowi na grupy według poziomu zaawansowania. W dniu rozpoczęcia szkolenia wszelkie dane są usuwane. Zobacz naszą politykę prywatności.

Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzy

ArtykułyDarmowe lekcje multimedialne

Wykłady są dostępne na urządzenia z ekranami o rozdzielczości powyżej 1000px

Nowości

Icons from Glyphicons Free, licensed under CC BY 3.0.