Podział na grupy zaawansowania, badanie poziomu dla firm i instytucji
(szkolenia zamknięte VBA dla Ms Excel):

Każdy uczestnik zaznacza odpowiedzi, gdzie wybiera
ZNAM DOBRZE, WIEM O CO CHODZI, NIE ZNAM.


Podpis  lub email   ( Obowiązkowe ) :
Firma   ( Obowiązkowe ) :
 

Wybierz odpowiednią opcję.

Pytanie VBA Nie znam Wiem o co chodzi Znam dobrze
Nagrywanie makr
Modyfikacja ręczna nagranego makra
Odwołania względne i bezwzględne w adresach
Tryb adresowania W1K1
Przypisywanie makra do przycisku graficznego
Przypisywanie makra do przycisku formularza
Zarządzanie makrami - edycja, usuwanie, eksport, import
Osobisty skoroszyt makr
Bezpieczeństwo makr
Ochrona makra
Edycja makr w oknie edytora VBA
Wykorzystanie zakładki Developer
Wprowadzanie komentarzy w makrach
Uruchamianie makr z poziomu Excela
Uruchamianie makr z poziomu edytora VBA
Korzystanie z Debuggera
obiekt application
obiekt workbook
obiekt worksheet
obiekt range
Korzystanie z wbudowanych funkcji VBA
Korzystanie z funkcji arkuszowych
Instrukcje przypisania
Użycie i priorytety operatorów
Typy procedur
Tworzenie i używanie funkcji
Przekazywanie wartości funkcji do procedury
If...Then...Elseif...Else..End if
Rozgałęzienia skokowe
Select...Case
Pętla For...Next
Pętla Do...Loop
Pętla For...Each
Zdarzenia skoroszytu, arkusza, okna
Praca ze zmiennymi tablicowymi
Tworzenie formularz i aplikacji na formularzach
Rozbicie pojedynczej tabeli na kilka arkuszy
Rozbicie pojedynczej tabeli na kilka plików
Pobranie danych z kilku arkuszy do pojedynczej tabeli
Pobieranie danych z plików zewnętrznych

Obowiązkowe! Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, firmę ARTAX, Leona Chwistka 8, 30-227 Kraków, NIP : 945-150-10-16, REGON : 351139890 dla celów związanych z wysłaniem jednorazowaej informacji. Osoba, której dane dotyczą w każdej chwili ma możliwość wykonania zmiany lub usunięcia swoich danych telefonicznie lub mailowo. Dane służą najlepszemu dobraniu tematyki szkolenia i przypisaniu do odpowiedniej grupy. Konieczne dane to adres email lub imię i nazwisko. W dniu rozpoczęcia szkolenia lub po zakończeniu szkolenia dane są usuwane. Maja Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zobacz naszą politykę prywatności.

Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzy

ArtykułyDarmowe lekcje multimedialne

Wykłady są dostępne na urządzenia z ekranami o rozdzielczości powyżej 1000px

Nowości

Icons from Glyphicons Free, licensed under CC BY 3.0.