Test możesz losować kilka razy

Wylosuj nowy test
Test wiedzy z Microsoft Excel - brak odpowiedzi jest traktowany, jako błąd.

1. Zapisując dokument Excela, nie można ustawić ochrony hasłem przed niepożądanym otwarciem:
 wybierając odpowiednią opcję przy zapisywaniu
 wybierając polecenie Zabezpieczenia
 wybierając polecenie z Wstawianie
2. Sprawdzanie poprawności z menu Dane pozwala na sprawdzenie:
 czy dane wpisane w arkuszu spełniają określone kryteria
 czy dane wpisywane do arkusza spełniają okrelone kryteria
 nie ma takiego polecenia
3. Korzystając z Paska stanu, nie można zaznaczonych komórek szybko:
 przeliczyć ilości niepustych komórekk
 przeliczyć ilości pustych komórek
 zsumować
4. Funkcja LICZ.JEŻELI należy do kategorii funkcji:
 matematycznych
 statystycznych
 logicznych
5. Ustawiając format walutowy:
 można wyświetlać tylko dwa miejsca po przecinku
 można wyświetlać tylko dwa miejsca po przecinku lub wcale
 liczbę miejsc po przecinku można regulować


    

Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzy

ArtykułyDarmowe lekcje multimedialne

Wykłady są dostępne na urządzenia z ekranami o rozdzielczości powyżej 1000px

Nowości

Icons from Glyphicons Free, licensed under CC BY 3.0.