Test możesz losować kilka razy

Wylosuj nowy test
Test wiedzy z Microsoft Excel - brak odpowiedzi jest traktowany, jako błąd.

1.Aby szybko wypełnić komórki liczbami, np. od 1 do 10 000:
 po wpisaniu pierwszej liczby, resztę skopiujemy czarnym krzyżem
 Wybierz na wstążce Wypełnij/Serie danych...
 trzeba każdą liczbę wpisać ręcznie
2. Zaznaczając komórkę i naciskając klawisz Delete, usuwamy:
 tylko zawartość komórki
 zawartość i format komórki
 wszystko, również komentarze
3. Aby posortować listę ikoną zaznaczysz:Excel  zaznaczysz:
 kolumnę, wg której chcesz mieć posortowane dane
 którąkolwiek komórkę listy
 komórkę w kolumnie, wg której chcesz mieć posortowane dane
4. Aby znaleźć daną zawartość komórki w skoroszycie:
 trzeba koniecznie zaznaczyć przeszukiwany obszar
 można przeszukiwać komórki tylko wewnątrz arkusza
 nie zaznaczamy komórek i wybieramy szukanie w całym skoroszycie
5. Zaznacz kategorię funkcji, których nie ma w Excelu:
 matematyczne
 tekstowe
 obsługi obrazu


    

Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzy

ArtykułyDarmowe lekcje multimedialne

Wykłady są dostępne na urządzenia z ekranami o rozdzielczości powyżej 1000px

Nowości

Icons from Glyphicons Free, licensed under CC BY 3.0.