×
Zakwalifikuj do grupy Excel Zakwalifikuj do grupy VBA Dobierz tematy Excel Dobierz tematy VBA Testy Inne usługi

Testy z MS Excel

Test wiedzy z Microsoft Excel - brak odpowiedzi jest traktowany, jako błąd.

1. Chcąc zamienić formułę na wartoć, zrobimy to:
 nadpisując ręcznie wartość
 kopiując ją, a następnie wklejając specjalnie jako wartości
 kopiując ją, a następnie wybierając polecenie Edycja/Wypełnij...
2. Po wstawieniu wykresu, każda zmiana, jaką chcemy dokonać:
 jest już niemożliwa, trzeba na nowo zaznaczać dane i wstawiać wykres
 w każdym momencie można zmienić każdy element wykresu i uwzględnić zmianę danych
 można tylko zmienić kolory wykresu
3. Okienko Excel  informuje o:
 adresie aktywnej komórki
 kolejności wykonywanych operacji
 ilości użytych funkcji danej kategorii
4. Funkcja TERAZ należy do kategorii funkcji:
 daty i czasu
 statystycznych
 logicznych
5. Aby "zawinąć" tekst w obrębie komórki, należy:
 nacisnąć klawisz Enter
 nacisnąć lewy Alt + Enter
 tekst można zawinąć tylko wtedy, gdy wypełnimy całą komórkę i wybierzemy polecenie zawijaj tekst


Inny Test

Inne informacje Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzyLekcje multimedialne  Artykuły

Nowości  Nowości

facebookIco