Określ priorytety dla zagadnień w szkoleniu (szkolenia zamknięte): 

Excel - Podstawy

PriorytetZagadnienie

Podstawowe operacje na obiektach Ms Excel, praca na komórkach, wierszach, kolumnach, skoroszytach

Podstawowe operacje na obiektach Ms Excel (usystematyzowanie wiedzy)

Formatowanie danych – tworzenie atrakcyjnych tabelek w Ms Excel

Metody obliczeniowe w MS Excel – sposoby adresowania komórek, tworzenie formuł.
Musisz znać te zagadnienia, aby tworzyć formuły nawet średniozaawansowane.

Podstawowe funkcje : Suma, Średnia, Zliczanie, Max, Min

Excel - Obliczenia, Funkcje, Metody pracy

PriorytetZagadnienie

Stosowanie zaawansowanych metod obliczeniowych w Ms Excel – nazwy, adresowanie mieszane

Funkcje logiczne: JEŻELI, ORAZ, LUB, JEŻELI. BŁĄD.
Pozwalają sterować innymi funkcjami i podajmować decyzję np. Policz premie JEŻELI sprzedaż jest powyżej 100.

Funkcje tekstowe: LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, ZNAJDŹ, ZŁĄCZ.TEKSTY
Praca na funkcjach tekstowych pozwala na przygotowanie i obróbkę zaimportowanych danych z innych systemów. Chodzi o czyszczenie danych z niepożądanych znaków lub fragmentów.

Funkcje wyszukiwania i adresu: KOJARZENIE DANYCH MIĘDZY PLIKAMI, ARKUSZAMI, INDEX, PODAJ.POZYCJĘ, PRZESUNIĘCIE, WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, WYSZUKAJ,
Przykład: pobierz po NIPie dane klienta z innej tabeli. Po numerze części znajdź ilość dostępną w magazynie.

Funkcje daty i czasu: NETWORKDAYS, DZIŚ, TERAZ, ROK, MIESIĄC, DZIEŃ, TERAZ, DNI.ROBOCZE
Obliczanie czasu między dwoma datami np. od ilu lat, miesięcy i dni ktoś jest zatrudniony, za ile dni roboczych będzie dostawa itp.

Przykłady funkcji finansowych: PMT, PPMT, IPMT. Obliczanie opłacalności inwestycji. Funkcje amortyzacji. (Jest to grupa funkcji interesująca finansistów i księgowych)

Praca na godzinach: OBLICZANIE CZASU PRACY, funkcje i metody pracy z godzinami

Zaawansowane funkcje konieczne do raportowania: SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI, SUMA.ILOCZYNÓW, SUMA.WARUNKÓW, LICZ.WARUNKI.
Sumuj sprzedaże, ilość zamówień itp np. z aktualnego miesiąca dla wybranych towarów.

Tworzenie PANELÓW MENADŻERSKICH, relacyjnych systemów ewidencji.
Prowadzimy własne systemy ewidencji, które automatycznie aktualizują się i pokazują stan aktualny sprzedaży, zamówień, wydatków, magazynu.

Łączenie i zagnieżdżanie funkcji, tworzenie zaawansowanych zagnieżdżeń funkcji w funkcjach.
Eliminujemy pośrednie kolumny z formułami pomocniczymi.

Tworzenie łączy między arkuszami i plikami Excela za pomocą formuł

Tworzenie trendów i prognoz

Zabezpieczanie plików Ms Excel

Zabezpieczanie arkuszy Ms Excel

Zabezpieczanie struktury skoroszytu w Ms Excel

Tworzenie list rozwijanych i zabezpieczanie komórek przed błędnymi wpisami

Excel - Analiza danych, bazy danych, praca na danych

PriorytetZagadnienie

Filtrowanie

Filtr zaawansowany

Praca z duplikatami

Sortowanie danych

Wielopoziomowe sortowanie danych

Praca z sumami częściowymi

Tworzenie tabel przestawnych od A do Z i profesjonalna analiza danych

Konsolidacja danych z różnych arkuszy lub plików

Metody importu i eksportu danych do i z Ms Excel

Excel - Formatowanie i wydruki

PriorytetZagadnienie

Formatowanie i wydruki

Drukowanie i przygotowanie do wydruku

Wykresy

Formatowanie warunkowe - np. pokoloruj automatycznie dane z przeterminowanymi datami, z niezrealizowanymi zamówieniami.

Zaawansowane formatowanie warunkowe z zastosowaniem formuł

Excel - Makropolecenia

PriorytetZagadnienie

Wprowadzenie podstaw automatyzacji za pomocą Makr i wprowadzenie do edytora VBA

Excel - Analiza Symulacji

PriorytetZagadnienie

Tworzenie modeli. Optymalizacja za pomocą tabeli jedno i dwuwejściowej danych.
Jest to analiza warunkowa, "co by był gdyby". Szczególnie ważna dla menadżerów. Pozwala podjąć decyzję w oparciu o dane stosując kilka zmiennych.

Optymalizacja za pomocą Szukaj Wyniku. Konieczne narzędzie do codziennej pracy. Przykład: ile mam dać prowizji lub marży aby osiągnąć cel bazując na danych historycznych.

Zastosowanie Scenariuszy i Tabel Przestawnych do optymalizacji. Jest to również analiza warunkowa, "co by był gdyby". Szczególnie ważna dla menadżerów. Pozwala podjąć decyzję w oparciu o dane.

Praca grupowa w Excelu


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, firmę ARTAX, Leona Chwistka 8, 30-227 Kraków, NIP : 945-150-10-16, REGON : 351139890 dla celów związanych z wysłaniem jednorazowaej informacji. Osoba, której dane dotyczą w każdej chwili ma możliwość wykonania zmiany lub usunięcia swoich danych telefonicznie lub mailowo. Dane służą najlepszemu dobraniu tematyki szkolenia. Dane konieczne to adres email lub imię i nazwisko. W dniu rozpoczęcia szkolenia lub po zakończeniu szkolenia dane są usuwane. Maja Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zobacz naszą politykę prywatności.

Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzy

ArtykułyDarmowe lekcje multimedialne

Wykłady są dostępne na urządzenia z ekranami o rozdzielczości powyżej 1000px

Nowości

Icons from Glyphicons Free, licensed under CC BY 3.0.