×
Zakwalifikuj do grupy Excel lub Google Sheets Zakwalifikuj do grupy VBA Dobierz tematy Excel lub Google Sheets Dobierz tematy VBA Testy Inne usługi

Podział na grupy zaawansowania, badanie poziomu dla firm i instytucji
(szkolenia zamknięte Excel)

Uczestnik zaznacza odpowiedzi, gdzie wybiera
ZNAM DOBRZE, WIEM O CO CHODZI, NIE ZNAM.


Podpis  lub email   (Obowiązkowe) :
Firma   (Obowiązkowe) :

Wybierz odpowiednią opcję

Pytanie Nie znam Wiem o co chodzi Znam dobrze
Wstawianie, usuwanie komórek, wierszy, kolumn, arkuszy
Zmiana wysokości i szerokości wierszy i kolumn, pojedynczych i grupy
Ukrywanie wierszy, kolumn, arkuszy i okna
Kopiowanie i przenoszenie arkusza(y) wewnątrz skoroszytu, pomiędzy skoroszytami
Zaznaczanie poruszanie się po dowolnym zakresie komórek, kolumn, wierszy, arkuszy (klawiaturą, myszką i klawiaturą, wykorzystując pole nazwy, polecenie Przejdź do)
Wpisywanie do wielu komórek równocześnie, ręczne zawijanie tekstu, wpisywanie serii wartości (wykorzystanie uchwytu wypełnienia), autuzupełnienie tekstu
Formatowanie komórek(scalanie, podział, orientacja tekstu w komórkach, wyrównanie pionowe i poziome, zawijanie tekstu automatyczne i ręczne .itd.)
Kopiowanie komórek przyległych i nieprzyległych, wierszy, kolumn
Wklej i wklej specjalnie - wklejanie wartości, formuł, obliczenia przy wklejaniu
Wypełnienie, obramowanie, atrybuty czcionek, style, autoformatowanie
Formatowanie warunkowe na podstawie wartości komórek. Automatycznie pokoloruj wartości spełniające odpowiednie kryteria (np. daty dochodzące do terminu)
Przygotowanie do druku, nagłówek stopka, orientacja strony, wyśrodkowanie tabeli na stronie, zmiana marginesów, powtarzanie wierszy lub kolumn nagłówkowych, dopasowywanie do rozmiarów strony, kopiowanie ustawień arkusza do druku
Zmiana formatu ogólnego na księgowy, liczbowy, procentowy, tekstowy .itd., dodawanie usuwanie miejsc po przecinku. Formatowanie dat i godzin.
Adresy względne i bezwzględne - E2, $I$1
Adresy mieszane - $E2*H$1
Formuły strukturalne na przykład [@[Przewidziany Budżet]]-[@[Rzeczywiste wydatki]]
Formuły tablicowe na przykład SUMA(D2:D219-E2:E219), dawniej {=SUMA(D2:D219-E2:E219)}
Kopiowanie i wklejanie formuł zawierającymi odwołania względne, bezwzględne i nazwy
Proste funkcje sumujące i zliczając(Suma, średnia, max, Ile.liczb, min .itd.) dla dowolnego zakresu ciągłego, nieciągłego, przez arkusze, z innego skoroszytu
Wklejanie z łączami, edytowanie, zmiana, przerywanie łączy
Funkcje sumujące (matematyczne) i zliczające (statystyczne) wg określonych kryteriów proste przykłady (SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI) identyfikujące wyrażenie tekstowe, część wpisu, wartość liczbową, powyżej, poniżej, na podstawie daty.itd.
Funkcje umożliwiające na podstawie określonych kryteriów wprowadzanie kilku wariantów tego samego wzoru - Logiczne: JEŻELI, LUB(alternatywa), ORAZ(koniunkcja)
WYSZUKAJ.PIONOWO, połączona z PODAJ.POZYCJĘ
Formuły sumujące i zliczające dla wielu warunków z różnych kolumn (SUMA.ILOCZYNÓW, SUMA.WARUNKÓW, LICZ.WARUNKI, ŚREDNIA.WARUNKÓW)
Porównywanie łańcucha znaków, łączenie wpisów tekstowych, pobieranie, zamiana części wpisów .itd. PORÓWNAJ, LEWY, FRAGMENT.TEKSTU, ZNAJDŹ, ZŁĄCZ.TEKST, WIELKIE.LITERY, PODSTAW, DŁ .
Funkcje DZIŚ i TERAZ i ich wykorzystanie w obliczeniach zaległości, godziny rozpoczęcia produkcji, czasu, który pozostał do realizacji określonego zadania
WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO połączone z NR.KOLUMNY, WIERSZ
INDEKS i PODAJ.POZYCJE
PRZESUNIĘCIE, ADRES, ADRES.POŚREDNI
SZUKAJ WYNIKU, SCENARIUSZE
TABELA DANYCH z jedną i dwoma zmiennymi
Wykorzystanie formularzy do tworzenia raportów
FILTR ZAAWANSOWANY (tabela kryteriów)
FILTR ZAAWANSOWANY formuła jako kryterium (duplikaty, unikatowe, powyżej średniej .itd.)
Funkcja AGREGUJ, SUMY.CZĘŚCIOWE
Narzędzie SUMY.CZĘŚCIOWE zagnieżdżone, kopiowanie wierszy podsumowujących, formatowanie (formatowanie warunkowe, przejdź do)
Raport TABELI PRZESTAWNEJ - PODSTAWOWE informacje dotyczące, budowy i modyfikowania polami tabeli przestawnej, odświeżanie danych, wyświetlanie szczegółów, ukrywanie elementów pól, zmiana pól obliczeniowych, formaty liczbowe, autoformatowanie Raportów Tabel Przestawnych, WYKRESY PRZESTAWNE
TABELA PRZESTAWNA - ZAAWANSOWANE grupowanie pól tekstowych, automatyczne grupowanie pól zawierających dane liczbowe, dodawanie pól i elementów obliczeniowych, wyświetlanie pól strony (filtrów raportu) zmiana sposobu wyświetlania wyników na sumy bieżące, procentowe obliczenie dla wierszy, kolumn, FRAGMENTATORRY.
KONSOLIDUJ współrzędnymi i etykietami
Nagrywanie makr i ręczna edycja kodu

Obowiązkowe! Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, firmę ARTAX, Niezapominajek 7A/29, 30-239 Kraków, NIP : 945-150-10-16, REGON : 351139890 dla celów związanych z wysłaniem jednorazowaej informacji. Osoba, której dane dotyczą w każdej chwili ma możliwość wykonania zmiany lub usunięcia swoich danych telefonicznie lub mailowo. Działania służą zbadaniu znajomości programu/języka i przypisania osoby do odpowiedniej grupy. W dniu rozpoczęcia szkolenia lub po zakończeniu szkolenia dane są usuwane. Konieczne dane osobowe to adres email lub imię i nazwisko. Maja Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zobacz naszą politykę prywatności.

Inne informacje Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzyLekcje multimedialne  Artykuły

Nowości  Nowości

facebookIco