×
Zakwalifikuj do grupy Excel lub Google Sheets Zakwalifikuj do grupy VBA Dobierz tematy Excel lub Google Sheets Dobierz tematy VBA Testy Inne usługi

Zapraszamy do tematu

Praca z raportami w Ms Excel

Tabela przestawna nie działa ? Jak ją użyć?

Raport tabeli przestawnej (po angielsku Pivot Table) jest zaliczany do zaawansowanych narzędzi raportowania w Ms Excel.

Aby dobrze ją rozumieć i korzystać ze wszystkich jej funkcjonalności należy przerobić kilka ćwiczeń, które pozwolą na samodzielne prawidłowe stosowanie tej funkcji. Na naszych szkoleniach poziomu podstawowego i średniozaawansowanego zawsze pokazujemy na konkretnych przykładach, wiele możliwych sytuacji, w których można zastosować Tabelę przestawną. Na wyższych poziomach zaawansowania łączymy ją obowiązkowo z innymi narzędziami raportowania i szczególnie trudnymi metodami wykorzystującymi funkcje.

Przykład na zastosowanie

Tabela przestawna - dane do przetworzenia

Zastosowanie raportu tabeli przestawnej. Ustawiamy się w dowolnym miejscu naszych danych i z zakładki Wstawianie wybieramy : Tabela przestawna.

Zakres danych, jeśli nie jest tabelą, powinien być prostokątnym zakresem danych bez żadnych scalonych komórek lub sum w obrębie zakresu.

Klikamy w przycisk Dalej i tworzymy raport tabeli przestawnej w nowym arkuszu.

Następnie przeciągamy Lokalizację kontrahenta do obszaru Wiersza a do Wartości wciągamy Wartość zamówienia.

Rezultat w postaci raportu Tabeli przestawnej

Rezultat i gotowy raport

Tabela przestawna generalnie jest w stanie rozpoznać typ danych i dla liczb w obszarze Wartości stosuje domyślnie funkcję sumy.

Automatycznie powinien pojawić się wynik w postaci sum. Dodatkowo zastosowałem formatowanie warunkowe.Inne informacje Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzyLekcje multimedialne  Artykuły

Nowości  Nowości

facebookIco