Profesjonalne i Skuteczne Szkolenia z Excela i VBA

To szkolenie realizujemy jedynie w formie szkoleń zamkniętych na zamówienie.

Kompetencje docelowe  
Co powinieneś potrafić po szkoleniu

 • Sprawnie przygotowywać dynamiczne tabele rejestrujące godziny pracy poszczególnych pracowników z wykorzystaniem kontrolek formularza
 • Zarządzać tabelami urlopów i nieobecności pracowników,
 • Układać aktualizujące się harmonogramy szkoleń z przypomnieniami o datach kolejnych szkoleń
 • Przygotowywać testy ewaluacyjne (wuboru i zadaniowe) wiedzę do wykorzystania przy rekrutacji pracowników i definiowanie poziomu wiedzy w arkuszu kalkulacyjnym
 • Importować bazy danych pracowników z programów kadrowych i innych
 • Przygotowywać dowolne raporty z wykorzystaniem Tabel przestawnych , Konsolidacji, Sum częściowych ….itp
 • Zwizualizować wyniki, wykorzystując wykresy, wykresy przebiegu czasu formatowanie warunkowe
 • Tworzyć makra do często powtarzających się zadań

Dla kogo?   Dla kogo jest to szkolenie
Szkolenie dla Ciebie?

 • Szkolenie dla osób pracujących lub starających się o pracę w HR znających Ms Excel na poziomie średniozaawansowanym.
 • Dla osób z dobrą znajomością Excela pragnącą poprawić jakość pracy przez wykorzystanie nowych rozwiązań.
 • Dla osób, które chcą nauczyć się tworzenia atrakcyjnych harmonogramów w oparciu o aktualizujące się formuły, sygnalizacje formatowaniem warunkowym i kontrolakami formularza.
 • Dla osób, które pragną raz na zawsze nauczyć się tworzyć raporty z dowolnych zagadnień

Szkolenia powiązane   Szkolenia uzupeniające
Dzięki nim poszerzysz swoją wiedzę

 • Excel techniki zaawansowane
 • VBA dla Ms Excel
 • PowerPivot, PowerQuery, PowerView, MsQuery

Kurs Excel dla działów HR
Ukryj | Pokaż szczegóły
Opis zagadnień

Kurs Excel dla HR
 • Tworzenie harmonogramów i zestawień dla pracownikow firmy z rocznymi, kwartalnymi, miesięcznymi, tygodniowymi raportami.
Usystematyzowanie wiedzy związanej ze strukturą dokumentów Ms Excel i systemem odwołań
 • Przypomnienie zasad adresowania w Ms Excel - względne, bezwzględne:
 • Przypomnienie i zautomatyzowanie podstawowych operacji na obiektach Excela (wiersze, kolumny, arkusze itp.)
 • Wprowadzenie pracy na zakresach dynamicznych danych
 • Formuły w Tabelach danych
Przygotowanie zabezpieczonych, dynamicznych systemów ewidencji i harmonogramów.
 • Weryfikacja poprawnych typów danych
 • Blokowanie niepoprawnych danych (Poprawność Danych)
 • Sygnalizowanie błędnych wpisów (Reguły Formatowania warunkowego)
 • Poprawne wprowadzanie formuł, nie wyświetlających błędów w pustych wierszach.
Graficzne przedstawienie realizacji projektów
 • Wykres Ganta- jak go przygotować dane w arkuszu
 • Jak zmodyfikować serie danych na wykresie
 • Wykres anta przygotowany dzięki regułom Formatowania warunkowego
Stosowanie Funkcji do podejmowania decyzji lub łączenia danych z wykorzystaniem średniozaawansowanych scenariuszy
 • Funkcje logiczne: aby otrzymać zastosowanie różnych wzorów, zależnie od zaistniałej sytuacji: JEŻELI, ORAZ, LUB, JEŻELI .BŁĄD…
 • Funkcje tekstowe - naprawianie i porządkowanie danych w Ms Excel LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, LITERY.MAŁE, LITERY.WIELKIE, Z.WIELKIEJ.LITERY, ZNAJDŹ, SZUKAJ.TEKST, PODSTAW, DŁ, POŁĄCZ.TEKSTY, OCZYŚĆ, USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY …
 • Funkcje daty i godziny - w celu przygotowania raportów, tygodniowych, miesięcznych lub kwartalnych. Zliczanie dni, dni roboczych, godzin między datami, . Dodawanie miesięcy, lat do dat, określanie należności w stosunku do aktualnej daty. DZIŚ, TERAZ, DATA, NR,SER.DATY, DZIEŃ, DZIEŃ.TYG, MIESIĄC, ROK, NUM.TYG, DZIEŃ ROBOCZY, DNI.ROBOCZE, CZĘŚĆ.ROKU
 • Funkcje Statystyczne - zliczanie LICZ.JEŻELI, LICZ.WARUNKI, ILE.NIEPUSTYCH, ILE.LICZB znajdywanie największych, najmniejszych MIN, MIN.K, MAX, MAX,K, analiza wyników: ŚREDNIA, MEDIANA, WYSTĘPUJ.NAJCZĘŚCIEJ, ODCHYLENIA
 • Funkcje Matematyczne i Trygonometryczne: SUMA, SUMY.CZĘŚCIOWE, AGREGUJ, SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW, SUMA.ILOCZYNÓW….
 • Funkcje wyszukiwania: WYSZUKAJ.PIONOWO, XWYSZUKAJ, PODAJ.POZYCJE, XDOPASUJ
 • Megaformuły - Tworzenie łączy między arkuszami i plikami Excela za pomocą formuł
Bezpieczeństwo pracy w MS Excel
 • Blokowanie dostępu do pliku za pomocą haseł
 • Blokowanie zawartości pojedynczego arkusza z możliwością dokonywania wpisów do wybranych komórek
 • Blokowanie struktury skoroszytu
 • Ukrywanie arkuszy i okien i odwoływanie się do komórek w ukrytych zakresach
 • Wykonywanie kalkulacji i zabezpieczanie formuł przed podglądem i przypadkową modyfikacją
 • Sprawdzanie poprawności danych - listy poprawnych wpisów, blokowanie długości wpisu, formuła jako kryterium poprawności wpisów - np. wprowadzanie wpisów, które zawierają np. 5 określonych znaków, a reszta jest dowolna.
 • Pobieranie danych do list z innych lokalizacji
Drukowanie w Ms Excel - zaawansowane ustawienia
 • Widoki: Podgląd Podziału Stron i Układ Strony.
 • Wydruk długich tabel, powtarzanie wierszy lub kolumn nagłówkowych na wszystkich stronach wydruku
 • Wykorzystanie widoków niestandardowych, w celu zapamiętania, różnych opcji wydruku
 • Numerowanie kolejne dla filtrowanych pozycji - funkcja AGREGUJ
Analiza danych za pomocą narzędzi Excela
 • Filtrowanie danych liczbowych
 • Filtrowanie danych tekstowych
 • Filtrowanie z wykorzystaniem Fragmentatorów
 • Filtrowanie - formuła jako kryterium
 • Wykorzystanie Filtra zaawansowanego
 • Filtrowanie wg kolorów
 • Sortowanie wielopoziomowe
 • Sortowanie wg kolorów, wg. ikon
 • Zagnieżdżone sumy częściowe
 • Tabela przestawna<
 • Zmiana funkcji podsumowujących w tabeli przestawnej
 • Praca z tabelami zawierającymi daty
 • Automatyczne generowanie sum dla miesięcy, kwartałów, lat
Zaawansowane metody wizualizacji danych za pomocą wykresów
 • Umieszczanie własnych obiektów graficznych, jako punktów wykresu
 • Tworzenie wykresów kombi
 • Porównywanie warności procentowych
 • Odświeżanie danych -wykresy przestawne
 • Wykresy przebiegu czasu
 • Połączenie danych Ms Excel z animowanymi wykresami w PowerPoint