×
Zakwalifikuj do grupy Excel lub Google Sheets Zakwalifikuj do grupy VBA Dobierz tematy Excel lub Google Sheets Dobierz tematy VBA Testy Inne usługi

Testy z MS Excel

Test wiedzy z Microsoft Excel - brak odpowiedzi jest traktowany, jako błąd.

1. Arkusz Excela 2003 posiada:
 128 kolumn i 16 384 wierszy
 256 kolumn i 32 768 wierszy
 256 kolumn i 65 536 wierszy
2. Aby szybko zaznaczyć całą kolumnę, należy:
 kliknąć na jej nagłówku
 przeciągnąć przez wszystkie, widoczne komórki kolumny
 wybrać polecenie, po kliknięciu prawym klawiszem myszy
3. Ikona Narzędzia programu Excel służy do:  służy do:
 ustawienia formatu walutowego
 przeliczania waluty
 wstawienia faktury
4. W nowym skoroszycie Excela:
 jest zawsze tylko jeden arkusz
 są zawsze tylko trzy arkusze
 jest okrelona przez użytkownika liczba arkuszy
5. Aby usunąć format z komórki należy, zaznaczyć ją i:
 nacisnąć Delete
 wybrać polecenie z menu Edycja/Wyczyść...
 wybrać polecenie z menu Edycja/Usuń...


Inny Test

Inne informacje Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzyLekcje multimedialne  Artykuły

Nowości  Nowości

facebookIco