×
Zakwalifikuj do grupy Excel lub Google Sheets Zakwalifikuj do grupy VBA Dobierz tematy Excel lub Google Sheets Dobierz tematy VBA Testy Inne usługi

Testy z MS Excel

Test wiedzy z Microsoft Excel - brak odpowiedzi jest traktowany, jako błąd.

1. Aby szybko zmienić typ adresowania w formuułach, należy po wstawieniu adresu komórki:
 nacisnąć F3
 nacisnąć F4
 nacisnąć F9
2. Aby dla wszystkich kolumn w arkuszu zmienić szerokość:
 zaznaczysz wszystkie kolumny i wprowadzisz zmianę ręcznie
 wybierzesz polecenie Format/Kolumna/Standardowa szerokość
 wybierzesz polecenie Format/Kolumna/Autodopasowanie obszaru
3. Aby podsumować komórki, należy wybrać:
 Excel 
 Excel 
 Excel 
4. Komentarze w Excelu, to:
 notatka dołączona do komórki, niezależna od zawartoci tej komórki
 możliwość dopisania do komórki treści, która nie mieści się w tej komórce
 w komentarzach wpisuje się formuły
5. Formuły w Excelu można:
 łączyć i zagnieżdżać
 można używać je tylko pojedynczo
 można zagnieżdżać tylko do trzech formuł jednocześnie


Inny Test

Inne informacje Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzyLekcje multimedialne  Artykuły

Nowości  Nowości

facebookIco