×
Zakwalifikuj do grupy Excel lub Google Sheets Zakwalifikuj do grupy VBA Dobierz tematy Excel lub Google Sheets Dobierz tematy VBA Testy Inne usługi

Testy z MS Excel

Test wiedzy z Microsoft Excel - brak odpowiedzi jest traktowany, jako błąd.

1. Jeżeli w arkuszu wstawimy wiersze, to:
 liczba wierszy się zwiększy
 liczba wierszy się nie zmieni
 nie można wstawiać wierszy
2. Aby przekopiować zawartość komórki należy, zaznaczyć ją i przeciągnąć gdy:
 widoczny jest biały krzyż
 widoczny jest czerwony krzyż
 widoczny jest czarny krzyż
3. Ikona Narzędzia programu Excel  służy do:
 ustawienia formatu procentowego
 przeliczenia VAT - u
 obliczeń realizacji planów
4. Funkcja ŚREDNIA należy do kategorii funkcji:
 matematycznych
 statystycznych
 logicznych
5. Aby wpisać poprawnie datę, wpiszesz ją w formacie:
 dd. mm. rrrr
 rrrr-mm-dd
 dd-mm-rrrr


Inny Test

Inne informacje Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzyLekcje multimedialne  Artykuły

Nowości  Nowości

facebookIco