×
Zakwalifikuj do grupy Excel lub Google Sheets Zakwalifikuj do grupy VBA Dobierz tematy Excel lub Google Sheets Dobierz tematy VBA Testy Inne usługi

Testy z MS Excel

Test wiedzy z Microsoft Excel - brak odpowiedzi jest traktowany, jako błąd.

1. Excel przechowuje daty jako liczby, liczba "jeden" domyślnie jest datą:
 1 stycznia 1900
 31 grudnia 1899
 1 stycznia 1910
2. Excel przechowuje godziny jako liczby, liczba "jeden" domyślnie oznacza:
 1 godzinę
 12 godzin
 24 godziny
3. Tekst w komórce można ustawić:
 tylko poziomo
 poziomo i pod kątem
 poziomo, pionowo i pod kątem
4. Aby chronić skoroszyt przed przypadkowymi zmianami, wybierzemy:
  Recenzja
  Wstawianie
  Dane/Ochrona
5. Aby szybko obliczyć i porównać duże ilości danych zastosujesz:
 Formularz
 Tabelę
 Raport tabeli przestawnej


Inny Test

Inne informacje Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzyLekcje multimedialne  Artykuły

Nowości  Nowości

facebookIco