×
Zakwalifikuj do grupy Excel Zakwalifikuj do grupy VBA Dobierz tematy Excel Dobierz tematy VBA Testy Inne usługi

Testy z MS Excel

Test wiedzy z Microsoft Excel - brak odpowiedzi jest traktowany, jako błąd.

1. Autofiltr zastosujesz aby:
 wyszukać rekordy spełniające odpowiednie kryteria z listy
 przeliczyć dane, znajdujące się w liście
 utworzyć wykres
2. Sortując dane, których kolejność nie występuje alfabetycznie (np. miesiące):
 nie da się posortować inaczej niż alfabetycznie
 można wybrać opcje sortowania wg listy
 można posortować w ten sposób tylko dni tygodnia
3. Chcąc wstawić wykres, wybierzesz:
 Excel 
 Excel 
 Excel 
4. Pracując w Excelu w innym kraju niż Polska, sposób wpisywania danych (data, liczby):
 nie zmienia się, w każdym kraju obowiązują takie same ustawienia
 każdy kraj ma swoje ustawienia regionalne, trzeba spytać się, jakie obowiązują w danym kraju
 każdy kraj ma swoje ustawienia regionalne, można je samemu sprawdzić w panelu sterowania
5. Nazwy można definiować:
 tylko dla stałych
 tylko dla obszarów
 dla stałych, formuł, obszarów


Inny Test

Inne informacje Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzyLekcje multimedialne  Artykuły

Nowości  Nowości

facebookIco