×
Zakwalifikuj do grupy Excel lub Google Sheets Zakwalifikuj do grupy VBA Dobierz tematy Excel lub Google Sheets Dobierz tematy VBA Testy Inne usługi

Zapraszamy do tematuFORMUŁY

FUNKCJE PODSUMOWAŃ

Po wybraniu komórki, w której chcemy otrzymać wynik, wybieramy Autosumowanie (lub inną typową funkcję taką jak Średnia, znajdź największą (Maksimum) z zakładki Narzędzia główne.

Funkcja zostaje wpisana do komórki, a my pokazujemy Zakres (komórki, które chcemy zliczyć) i naciskamy ENTER. Można również wprowadzać nazwy lub odwołania strukturalne.

formuły w Ms Excel

SKŁADANIA FORMUŁY

Opisuje proces obliczeniowy w określonej kolejności. W celu wykonania obliczenia ustawiamy się w komórce, w której chcemy wynik.

Rozpoczynamy od naciśnięcia na klawiaturze znaku =. Następnie wskazujemy komórkę , w której znajduje się wartość, z którą chcemy coś zrobić (dodać, przemnożyć, podnieść do potęgi, podzielić, połączyć z zawartością innej komórki...itd.) wstawiamy operator (+ ^ * / & itp.) pokazujemy inną komórkę lub wprowadzamy liczbę z klawiatury i kończymy naciskając ENTER.

formuły2 w Ms Excel

Jeżeli uruchomiliśmy tryb wpisywania formuły przez naciśnięcie znaku = na klawiaturze, kliknięcie na dowolną komórkę czy wskazanie jej klawiszem nawigacyjnym ?, ,? nie powoduje zaznaczenia komórki lecz wpisuje adres komórki do formuły.

Inne informacje Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzyLekcje multimedialne  Artykuły

Nowości  Nowości

facebookIco