×
Zakwalifikuj do grupy Excel lub Google Sheets Zakwalifikuj do grupy VBA Dobierz tematy Excel lub Google Sheets Dobierz tematy VBA Testy Inne usługi

Zapraszamy do tematu

Jak utworzyć raport Wykres Gantta

Czy w Excelu da się utworzyć wykres Gantta ?

Tworzenie wykresu Gantta w Excelu jest oczywiście możliwe i to na kilka sposobów

Na szkoleniu bazując na profesjonalnych przypadkach zarządzania projektami stosujemy wiele metod wizualizacji stanu projektu.

Przykład na zastosowanie

Gantt 1 - Gantt w postaci wykresu

Przygotowujemy tabelę z danymi projektu (z harmonogramem)

Tabela z danymi potrzeban do wykresu Gantta

Przechodzimy do zakładki Wstawianie i wybieramy wykres słupkowy skumulowany. Nie zaznaczamy danych..

Wstawiamy wykres słupkowy

Pod tabelką ustawi się pusty obszar wykresu

pusty obszar wykresu

Klikamy na nim prawym przyciskiem myszy i wybieramy Zaznacz Dane

Zaznacz Dane

Następnie

Już prawie

Ponownie klikamy w polecenie dodaj

Następna seria danych

Dodajemy ostatnią serię danych

Ostatnia seria danych

Teraz zajmiemy się etykietami kategorii

Etykiety kategorii
Formatuj oś

Ustawią się one jednak w odwrotnej kolejności więc trzeba ją odwrócić.
Klikamy prawym przyciskiem myszy na osi kategorii i wybieramy Formatuj oś.

Formatuj oś

Następnie w oknie dialogowym wybieramy kategorie w odwrotnej kolejności.

Kategorie

Efekt poniżej.

Prawie skończone

Likwidujemy następnie wypełnienie serii dat likwidując ich wypełnienie.
Klikam na serii dat (niebieska)prawym przyciskiem myszy, wchodzę do formatuj serię danych i wybieram brak wypełnienia.

formatuj serię danych

Klikam prawym przyciskiem na osi u góry i wybieram formatuj oś następnie przechodzę do minimum i wpisuję w naszym wypadku 43102.

Zajduję minimum

Zmieniam skalę na osi

Dodaję z zakładki Projektowanie szybki układ i koniec

Efekt końcowy


Inne informacje Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzyLekcje multimedialne  Artykuły

Nowości  Nowości

facebookIco