×
Zakwalifikuj do grupy Excel Zakwalifikuj do grupy VBA Dobierz tematy Excel Dobierz tematy VBA Testy Inne usługi

Zapraszamy do tematu

Jak utworzyć raport Wykres Gantta

Czy w Excelu da się utworzyć wykres Gantta ?

Tworzenie wykresu Gantta w Excelu jest oczywiście możliwe i to na kilka sposobów

Na szkoleniu bazując na profesjonalnych przypadkach zarządzania projektami stosujemy wiele metod wizualizacji stanu projektu.

Przykład na zastosowanie

Gantt 1 - Gantt w postaci wykresu

Przygotowujemy tabelę z danymi projektu (z harmonogramem)

Tabela z danymi potrzeban do wykresu Gantta

Przechodzimy do zakładki Wstawianie i wybieramy wykres słupkowy skumulowany. Nie zaznaczamy danych..

Wstawiamy wykres słupkowy

Pod tabelką ustawi się pusty obszar wykresu

pusty obszar wykresu

Klikamy na nim prawym przyciskiem myszy i wybieramy Zaznacz Dane

Zaznacz Dane

Następnie

Już prawie

Ponownie klikamy w polecenie dodaj

Następna seria danych

Dodajemy ostatnią serię danych

Ostatnia seria danych

Teraz zajmiemy się etykietami kategorii

Etykiety kategorii
Formatuj oś

Ustawią się one jednak w odwrotnej kolejności więc trzeba ją odwrócić.
Klikamy prawym przyciskiem myszy na osi kategorii i wybieramy Formatuj oś.

Formatuj oś

Następnie w oknie dialogowym wybieramy kategorie w odwrotnej kolejności.

Kategorie

Efekt poniżej.

Prawie skończone

Likwidujemy następnie wypełnienie serii dat likwidując ich wypełnienie.
Klikam na serii dat (niebieska)prawym przyciskiem myszy, wchodzę do formatuj serię danych i wybieram brak wypełnienia.

formatuj serię danych

Klikam prawym przyciskiem na osi u góry i wybieram formatuj oś następnie przechodzę do minimum i wpisuję w naszym wypadku 43102.

Zajduję minimum

Zmieniam skalę na osi

Dodaję z zakładki Projektowanie szybki układ i koniec

Efekt końcowy


Inne informacje Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzyLekcje multimedialne  Artykuły

Nowości  Nowości

facebookIco