×
Zakwalifikuj do grupy Excel lub Google Sheets Zakwalifikuj do grupy VBA Dobierz tematy Excel lub Google Sheets Dobierz tematy VBA Testy Inne usługi

Zapraszamy do tematu

Jak użyć Wyszukaj.Pionowo w Ms Excel

Wyszukaj.Pionowo nie działa ?

Wyszukaj.Pionowo jest zaliczana do funkcji zaawansowanych.

W naszym systemie szkoleń możemy ją uplasować na poziomie niższym zaawansowanym.

Główne jej zadanie to kojarzenie danych i późniejsze pobieranie właściwych danych między plikami i arkuszami Ms Excel. Funkcja ta najczęściej służy do kojarzenia danych między dowolnymi tabelami, w których dane pozostają w relacji jeden do wielu.

Aby dobrze ją rozumieć i korzystać ze wszystkich jej funkcjonalności należy przerobić kilka scenariuszy, które pozwolą na samodzielne prawidłowe stosowanie tej funkcji. Na naszych szkoleniach poziomu zaawansowanego zawsze pokazujemy na konkretnych przykładach, wiele możliwych sytuacji, w których można zastosować tę funkcję. Na wyższych poziomach zaawansowania łączymy ją obowiązkowo z innymi funkcjami wyszukiwania i adresu.

Przykład na zastosowanie

W pierwszej tabeli mamy spis towarów, w której każdy towar ma swój unikatowy identyfikator (kolumna Kod). Jest to tabela jeden (nadrzędna), Kod można nazwać kluczem podstawowym (Primary Key) w nomenklaturze bazodanowej. Każdy towar jest w tej tabeli wprowadzony raz.

tabela z kolumną primary

Tabela druga (podrzędna) zawiera dane sprzedaży. Ma kolumnę Kod, lecz dane dotyczące nazwy towaru i ceny znajdują się w tabeli towary. Kod powtarza się wielokrotnie ponieważ każdy towar może być sprzedany wiele razy. Jest to kolumna z kluczem obcym (Foreign Key).

Po tym kodzie zaciągniemy dane z tabeli towary. W moim przykładzie pracujemy na tabelach, a nie na zakresach więc w formułach użyjemy nazw kolumn (pól), a nie zwykłych adresów.


Co chcemy zrobić

Czas na przykład praktyczny

Najpierw znajdziemy cenę, a potem nazwę towaru

Ustawiamy się w komórce F2 w tabeli, do której zamierzamy pobrać dane dotyczące ceny i nazwy towaru i wywołujemy funkcję.
W jednej tabeli mamy kod towaru, nazwy i ceny, a w drugiej kod towaru, po którym możemy skojarzyć dane między tabelami.

Jak działa funkcja

Ograniczenia

Funkcja ta ma wady. Jedną z nich jest konieczność ustawienia kolumny wyszukiwania na lewo od pobieranych danych.

Jak działa funkcja


Inne informacje Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzyLekcje multimedialne  Artykuły

Nowości  Nowości

facebookIco