×
Zakwalifikuj do grupy Excel lub Google Sheets Zakwalifikuj do grupy VBA Dobierz tematy Excel lub Google Sheets Dobierz tematy VBA Testy Inne usługi

Określ priorytety dla zagadnień w szkoleniu (szkolenia zamknięte) 

VBA - Praca na danych raportowanie

PriorytetZagadnienie

Automatyczne zbieranie określonych danych z kilku plików do jednego

Automatyczne zbieranie określonych danych z kilku arkuszy do jednego

Automatyczne zbieranie określonych danych z kilku tabelek do jednej

Rozdzielanie danych z jednego pliku do kilku plików

Automatyczne przenoszenie danych do kilku plików i ich tworzenie

Rozdzielanie danych z jednego arkusza do kilku arkuszy lub plików

Przenoszenie danych z pojedynczej tabeli do innego pliku lub arkusza

Pobieranie danych z plików CSV

Tworzenie obliczeń w kolumnach tabel za pomocą VBA

Sortowanie za pomocą VBA

Stosowanie sum częściowych za pomocą VBA

Tworzenie Tabel przestawnych za pomoca VBA na pobranych danych

VBA - Obliczenia, stosowanie i tworzenie funkcji (UDF)

PriorytetZagadnienie

Kojarzenie danych między tabelami z różnych plików, arkuszy (na przykład po ID)

Stosowanie obliczeń w VBA na datach

Stosowanie obliczeń w VBA na godzinach

Praca na danych tekstowych ns przykład kodach itp. i ich przekształcanie, naprawianie

Generowanie danych losowych

Tworzenie wyliczeń za pomocą formuł (wpisywanie formuł do komórek, a nie wyników) z wykorzystaniem VBA

VBA - Formatowanie

PriorytetZagadnienie

Formatowanie komórek spełniających wybrane kryteria

Formatowanie tabel - tworzenie atrakcyjnych wyglądów

VBA - Formularze

PriorytetZagadnienie

Tworzenie formularzy w celu utworzenia aplikacji dla innch użytkowników

Tworzenie formularzy i zapisywanie danych wypełnianych w pojedynczej tabeli

Tworzenie formularzy i zapisywanie danych wypełnionych, jako osobnych plików

Zbieranie danych z wielu wypełnionych formularzy utworzonych w Excelu bez VBA

VBA - Drukowanie

PriorytetZagadnienie

Automatyczne przygotowanie wydruków z określonymi danymi

VBA - Narzędzia

PriorytetZagadnienie

Tworzenie dostosowanych widoków

Usuwanie duplikatów

Usuwanie pustych kolumn i wierszy

Naprawianie danych importowanych za pomocą VBA

Zastępowanie tekstu, danych

Przenoszenie, kopiowanie danych tylko widocznych


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, firmę ARTAX, Niezapominajek 7A/29, 30-239 Kraków, NIP : 945-150-10-16, REGON : 351139890 dla celów związanych z wysłaniem jednorazowaej informacji. Osoba, której dane dotyczą w każdej chwili ma możliwość wykonania zmiany lub usunięcia swoich danych telefonicznie lub mailowo. Dane służą najlepszemu dobraniu tematyki szkolenia. Dane konieczne to adres email lub imię i nazwisko. W dniu rozpoczęcia szkolenia lub po zakończeniu szkolenia dane są usuwane. Maja Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zobacz naszą politykę prywatności.

Inne informacje Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzyLekcje multimedialne  Artykuły

Nowości  Nowości

facebookIco