×
Zakwalifikuj do grupy Excel lub Google Sheets Zakwalifikuj do grupy VBA Dobierz tematy Excel lub Google Sheets Dobierz tematy VBA Testy Inne usługi

Zapraszamy do tematu

Obszar roboczy MS EXCEL

obszar roboczy w Ms Excel

WSTĄŻKA

Nowy interfejs Ms Excel 2007 to szeroki pasek, który tłumaczony jest w języku polskim jako Wstążka, zamiast paska menu i pasków narzędzi. Wstążka składa się z następujących zakładek:

PASEK SZYBKI DOSTĘP

Powyżej lub poniżej Wstążki (możemy wybrać ustawienie, które nam odpowiada) znajduje się Pasek Szybki Dostęp. Jest to miejsce przygotowane na dodawanie przez nas dowolnych przycisków dla poleceń, które nam będą potrzebne. Aby umieścić nowe przyciski na tym Pasku możemy kliknąć w niego prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać polecenie Dostosuj Pasek Narzędzi Szybki Dostęp. Otwiera się duże okno dialogowe gdzie po lewej stronie mamy listę poleceń pośrodku dwa przyciski Dodaj, który wybrane przez nas polecenie po lewej stronie dodaje do paska i Usuń, który zaznaczony przycisk już znajdujący się na pasku z niego usuwa.

PRZYCISK PAKIETU OFFICE

W lewym górnym rogu zakładki znajduje się Przycisk Pakietu Office, (logo Microsoft w kółku) które wyświetla listę poleceń związanych z otwieraniem, zapisywaniem, wysyłaniem, szyfrowaniem, drukowaniem i zamykaniem pliku (Polecenia Menu Plik)

Inne informacje Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzyLekcje multimedialne  Artykuły

Nowości  Nowości

facebookIco