×
Zakwalifikuj do grupy Excel lub Google Sheets Zakwalifikuj do grupy VBA Dobierz tematy Excel lub Google Sheets Dobierz tematy VBA Testy Inne usługi

Nowe funkcje w Ms Excel 2019

Filtruj .

Jedno kryterium

Funkcja Filtruj ma następujące argumenty:

 • Tabela - przeszukiwany zakres np. (A2:G135)
 • Uwzględnienie - komórki, w których ma być znaleziony wskazany element = kryterium np. F2:F135=I6
 • Jeżeli puste - to co ma być wpisane w pojedynczej komórce jeżeli nie będzie znaleziona żadna pozycja np brak
 • wynik1: zakres w tym przypadku J4:O6 dla Anaconda
 • wynik2: komórka I26 brak dla Warszawa
Funkcja Filtruj -znalezione pozycje
Wynikiem tej funkcji jest wartość lub wartości, które spełniają określony warunek.
Funkcja Filtruj - żadna pozycja nie spełnia warunku
Wynikiem tej funkcji jest błąd #OBL!, jeżeli nie wprowadzimy żadnej wartości dla argumentu Jeśli_puste brak, lub inny wpis, jeżeli wprowadzimy jakąś wartość.

Kilka kryteriów

Aby odwołać się do kilku kryteriów należy użyć operatora *, jeżeli wszystkie warunki mają być spełnione równocześnie tzn.

 • Uwzględnienie np. (F2:F135=I6) * (E2:E135>J6) co oznacza w tym przypadku, że szukamy pozycji z Miasta: Anaconda, dla totalu większego niż 50.
Funkcja Filtruj - dwa kryteria
Komórki wynikowe spełniają dwa kryteria Miasto: Anaconda, Total większy niż 50.

Wyniki funkcji Filtruj posortowane

Aby wyniki funkcji Filtruj zostały posortowane wg, ustalonego porządku należy funkcję Filtruj użyć wewnątrz funkcji Sortuj

Argumenty funkcji Sortuj

 • Tablica w tym przypadku wynik funkcji Filtruj
 • Indeks sortowania: nr kolumny we wskazanej tablicy, która ma być kluczem sortowania
 • Kolejność sortowania: domyślnie rosnąco (1 lub pominięte), -1 malejąco
 • Według kolumn: pominięte lub FAŁSZ sortowanie wg. wierszy, PRAWDA wg. kolumn.
Wyniki Funkcji Filtruj posortowane
Wyniki posortowane wg określonej kolumny, w tym przypadku: malejąco wg Total

Funkcja Sortuj

Funkcja Sortuj umożliwia wygenerowanie określonych wartości uporządkowanych rosnąco lub malejąco.

Funkcja Sortuj
Sortowanie wg 1 poziomu (od największej ceny)

Funkcja Sortuj.Według

Funkcja Sortuj.Według umożliwia Sortowanie wielopoziomowe.

Argumenty funkcji:

 • Tablica, zakres, który chcemy przesortować
 • Według Tablicy: Kolumna, która ma być kluczem sortowania
 • Kolejność Sortowania 1 lub pominięte Rosnąco, -1 malejąco
 • Według Tablicy: Kolejna Kolumna, która ma być następnym kluczem sortowania
 • Kolejność Sortowania
 • itd
Funkcja Sortuj.Według
Sortowanie wielopoziomowe w funkcji Sortuj.według

Funkcja Sortuj.Według, Losowa.tablica, Ile.Niepustych, Sekwencja - randomizacji listy wartości

Prognoza i testowanie z wykorzystaniem funkcji dynamicznych Operator # - operator rozlania, wykorzystywany do tworzenia dynamicznych zakresów

Funkcje Dynamiczne - randomizacji listy wartości
Sortowanie wielopoziomowe w funkcji Sortuj.według

Sortowanie wyników Funkcji Filtruj wyniki spełniają 1 albo 2 kryterium

Aby odwołać się do kilku kryteriów należy użyć operatora +, jeżeli wystarczy by jeden z warunków był spełniony tzn.

 • Uwzględnienie np. (F2:F135=I6) * (G2:G135=J6) co oznacza w tym przypadku, że szukamy pozycji z Miasta: Los Angeles, lub tych, gdzie sprzedawcą jest Barbara
Funkcja Filtruj - spełnione jedno lub drugie kryterium
Komórki wynikowe spełniają jedno z dwóch kryteriów Miasto: Los Angeles, lub sprzedawca Barbara

Losowa.Tablica

Funkcja LOSOWA.TABLICA zwraca tablicę liczb losowych. Można określić liczbę wierszy i kolumn do wypełnienia, wartości minimalne i maksymalne i czy mają być zwracane liczby całkowite, czy wartości dziesiętne.

Funkcja Losowa.Tablica
Funkcja losowa zwraca liczby całkowite losowe w przedziale od 1 do 100 w 5 wierszach i w 3 kolumnach

Argumenty Funkcji Losowa.Tablica:

 • Wiersze: ile wierszy
 • Kolumny: ile kolumn
 • Minimum : Najmniejsza liczba
 • Maximum : Największa liczba
 • Całkowite: PRAWDA liczby całkowite, pominięte lub FAŁSZ liczby dziesiętne
Funkcja Losowa.Tablica

Funkcja Sekwencja

Funkcja SEKWENCJA pozwala tworzyć listy kolejnych liczb w tablicy, na przykładowo: 1, 2, 3, 4.

Funkcja Sekwencja
Funkcja SEKWENCJA

Funkcja Sekwencja umożliwia wygenerowania ciągu liczb zwiększających się lub zmniejszających o stałą wartość kroku w określonych liczbach komórkach

Jeżeli określimy 1 kolumnę i kilka wierszy liczby zwiększają się lub zmniejszają w kolejnych wierszach

Jeżeli określimy obszar dwu-wymiarowy : kilka wierszy i kolumn liczby zwiększają się lub zmniejszają poziomo, najpierw w kolejnych kolumnach, potem w kolejnym wierszu.

Funkcja Sekwencja i Data

Funkcja Sekwencja do tworzenia listy miesięcy z wykorzystaniem funkcji SEKWENCJA oraz TEKST, DATA, ROK i DZIŚ przedstawiający tworzenie dynamicznej listy miesięcy dla wiersza nagłówka,

Funkcja Sekwencja
Funkcja SEKWENCJA w funkcji Data i Tekst dla utworzenia kolejnych miesięcy

Funkcja Sekwencja w celu utworzenia losowych liczb rosnących lub malejących

Aby wybrany zakres wypełnić liczbami losowymi, rosnącymi wykorzystujemy funkcję SEKWENCJA, argument Początek ZAOKR.DO.CAŁK(LOS()*100 a krok ZAOKR.DO.CAŁK(LOS()*101.

Funkcja Sekwencja i Los
Funkcja SEKWENCJA i Los dla utworzenia zbioru liczb losowych rosnących =SEKWENCJA(5;6;ZAOKR.DO.CAŁK(LOS()*100);ZAOKR.DO.CAŁK(LOS()*101))

Funkcja Unikatowe

Funkcja UNIKATOWE ze wskazanego zakresu tworzy listę unikatowych pozycji

Funkcja Unikatowe
Funkcja UNIKATOWE

Argumenty funkcji

 • Tablica - przeszukiwany zakres
 • By_col pominięte lub FAŁSZ porównanie wierszami, PRAWDA kolumnami
 • Exactly_one PRAWDA występuje tylko 1 raz, pominięte lub FAŁSZ wszystkie unikatowe


Argument By_col PRAWDA

Funkcja Unikatowe do wyboru unikatowych pozycji kolumny
Funkcja UNIKATOWE zakres 1 wiersz


Argument Exactly_once: PRAWDA

Funkcja Unikatowe do wyboru pozycji, która pojawia się tylko 1 raz
Funkcja UNIKATOWE pojedyncza wartość


Sortowanie wyników funkcji UNIKATOWE

Wyniki Funkcji Unikatowe posortowane rosnąco
Funkcja UNIKATOWE wewnątrz funkcji SORTUJ


Zbieranie wyników funkcji UNIKATOWE z kilku kolumn

Operator & umożliwia nam zebranie unikatowych wpisów z dwóch kolumn, np Imię i Nazwisko

Wyniki Funkcji Unikatowe z kilku kolumn
Funkcja UNIKATOWE wewnątrz funkcji SORTUJ

Inne informacje Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzyLekcje multimedialne  Artykuły

Nowości  Nowości

facebookIco