×
Zakwalifikuj do grupy Excel lub Google Sheets Zakwalifikuj do grupy VBA Dobierz tematy Excel lub Google Sheets Dobierz tematy VBA Testy Inne usługi

Operator @ (małpy) w najnowszych wersjach Ms Excel

Niejawne tablice przecięcia i tabele dynamiczne.

Najnowsze wersje programu Ms Excel wprowadzono nowe funkcje, w tym grupę określaną tabelami dynamicznymi. Te funkcje automatycznie wypełniają zakres, tablicę i eliminują potrzeby starszych wersji klawiszy Ctrl + Shift + Enter (rozszerzenie) tablicowe.

Tablice dynamiczne mają wpływ na wydajność w odniesieniu do sposobu zarządzania częścią przecięcia niejawnego, które często są używane w podsumowaniu finansów, w funkcjach takich jak Index, Przesunięcie …itp. Niejawna logika przecięcia ogranicza wiele wartości do jednej wartości. Komórka arkusza może przyjąć tylko 1 wartość. W związku z tym

Formuła zwraca:

 • ten element, jeżeli wartość jest pojedynczym elementem
 • wartość z lewego najwyższego miejscu, jeżeli wartość jest tablicą,

Aktualny język formuły

W najnowszych wersjach, z obsługą dynamiczną program nie będzie próbować przeprowadzić niejawnego przecięcia. Zamiast tego interpretuje formułę jako formułę tablicową.

Niejawna część wspólna została użyta przez program Excel oparty na niedynamicznej tablicy, aby zapobiec zwracaniu tablicy przez formułę. Jednak teraz, gdy tablica jest w sposób macierzysty, tzn. może automatycznie rozdzielać i wyświetlać zawartość pojedynczych komórek w pojedynczych komórkach wynikowych.

Aby w nowszych wersjach pozbyć się niejawnego przecięcia i przejść do obsługi dynamicznej należy dodać niejawny operator przecięcia (@). Operator ten dopisujemy przed nazwą funkcji. W trakcie otwierania pliku, który został utworzony w wersji, która nie obsługiwała tabel dynamicznych, sam program automatycznie zaproponuje dopisanie operatora @ przed nazwą formuły, tak, aby gdy zajdzie taka potrzeba wykorzystywać tablice dynamiczne.

Dodanie operatora @ przed starszymi formułami w niczym nie zmienia wyniku.

Pisząc aktualne formuły używając nowszego języka zapisu formuł wstawiamy operatora @ w miejscu, gdzie może nastąpić przecięcie niejawne. Do wcześniej napisanych formuł w momencie otwierania pliku Ms Excel zaproponuje dodanie operatora @, po akceptacji znaki zostaną dodane w odpowiednie miejsca w formułach.

Funkcja Index z operatorem @
Wynikiem tej samej funkcji jest wartość z najwyższej komórki, w lewym rogu, jeżeli jest operator @

Usuwanie operatora @

Jeżeli usuniemy operator @ automatycznie dodany przez program:

 1. nastąpi zmiana, (zamiast jednego wyniku zostanie wyświetlona cała tablica w sąsiadujących komórkach), jeżeli wynikiem formuły był pierwszy element tablicy
 2. Funkcja Index bez operatora @
  Wynikiem tej samej funkcji jest tablica (wynik rozlewa się do sąsiednich komórek), jeżeli nie ma operatora @
 3. nie spowoduje to żadnej zmiany w obliczeniu , jeżeli wynikiem formuły jest pojedyncza wartość.
 4. w formułach tablicowych, po otwarciu w starszej wersji zostanie odtworzony zapis, z użyciem nawiasów klamrowych { } , które dodawały się automatycznie po naciśnięciu CTRL +SHIFT+ENTER w celu zakończenia formuły tablicowej.


Funkcja tablicowa Częstość w Excelu 2019
Zapis formuły tablicowej w Excel 2019


Funkcja tablicowa Częstość w Excelu 2019
Funkcja tablicowa Częstość – zapis w starszych wersjach.

Operator @ w odwołaniach strukturalnych w tabelach programu Ms Excel

W najnowszej wersji Ms Excel w tabeli Excela tabela Ms Excel
Operator @ zastępuje operator # ten wiersz – dotyczy komórek w tym samym wierszu, co formuła, tak jak odwołanie wzgędne Jedynie w sytuacji, gdy tabela składa się tylko z jednego wierszamoże pojawić się # również w najnowszych wersjach.

Odwołania strukturalne w tabeli Ms Excel, operator # wersje wcześniejsze
Odwołania strukturalne w tabeli Ms Excel wersje wcześniejsze - operator # ten wiersz


Odwołania strukturalne w tabeli Ms Excel, operator @ wersje najnowsze
Odwołania strukturalne w tabeli Ms Excel aktualnie - operator @ ten wiersz

Inne informacje Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzyLekcje multimedialne  Artykuły

Nowości  Nowości

facebookIco