×
Zakwalifikuj do grupy Excel lub Google Sheets Zakwalifikuj do grupy VBA Dobierz tematy Excel lub Google Sheets Dobierz tematy VBA Testy Inne usługi

Zapraszamy do tematu

EDYCJA DANYCH

Zaznaczanie

Poruszanie się po arkuszu z użyciem strzałek nawigacyjnych i CTRL jest bardzo użyteczne w trakcie pracy z dużymi listami. Jeżeli kolumna A zawiera spis nazwisk pracowników, B imion itd, a mamy spisanych 500 nazwisk i chcemy wybrać wszystkie te nazwiska, aby np. przekopiować je do innej tabeli. Klikamy myszką do komórki, gdzie znajduje się pierwsze nazwisko, załóżmy, że jest to A2, bo A1 zawiera tytuł kolumny (nazwisko) i po naciśnięciu na klawiaturze strzałki w dół z wciśniętym CTRL znajdziemy się w komórce, po której jest pusta komórka, czyli w komórce A501 gdzie mamy wpisane ostatnie nazwisko naszej listy, naciskając CTRL strzałka do góry znajdziemy się w komórce A1. Aby nie zmienić położenie tylko zaznaczyć wszystkie komórki od tej, w której ustawiliśmy się aż do ostatniej we wskazanym przez nas kierunku należy oprócz CTRL trzymać wciśnięty SHIFT. Metoda jest prosta do opanowania, i bardzo wydajna jeżeli pracujemy na dużych zakresach.

Inne informacje Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzyLekcje multimedialne  Artykuły

Nowości  Nowości

facebookIco