Profesjonalne i Skuteczne Szkolenia z Excela i VBA

To szkolenie realizujemy jedynie w formie szkoleń zamkniętych na zamówienie.

Kompetencje docelowe  
Co powinieneś potrafić po szkoleniu

 • Przygotowywać arkusze z zaawansowanymi formułami do zarządzania projektami
 • Wykorzystywać funkcje pozwalacjące na kojarzenie, łączenie danych między plikami lub arkuszami
 • Biegle analizować dane projektu pod kątem harmonogramu, kosztów i pracy
 • Stosować zaawansowane formatowanie warunkowe

Dla kogo?   Dla kogo jest to szkolenie
Szkolenie dla Ciebie?

 • Dla osób, które już pracują w Ms Excel
 • Dla menadżerów projektów
 • Dla osób, które analizują duże ilości danych i potrzebują perfekcyjnej znajomości metod konsolidacji danych za pomocą wszystkich dostępnych narzędzi programu

Szkolenia powiązane   Szkolenia uzupeniające
Dzięki nim poszerzysz swoją wiedzę

 • VBA dla Ms Excel

Elearning   Dodatkowe materiały elearningowe
Zaawansowane materiały pomocnicze

 • Po szkoleniu otrzymasz 6 miesięcy dostępu do naszej platformy elearningowej strefanauki.pl z zakresu szkolenia

Zarządzanie projektami w Excelu
Ukryj | Pokaż szczegóły
Opis zagadnień

Tworzenie projektu z wykorzystaniem zakresów i narzędzia Tabela
 • Metody adresowania w Ms Excel - względne, bezwzględne, mieszane
 • Nazwy dla zakresów i Tabel danych
 • Tworzenie relacyjnych systemów w Excelu
Stosowanie zaawansowanych Funkcji w projekcie
 • Funkcje logiczne: JEŻELI, ORAZ, LUB, JEŻELI.BŁĄD
 • Funkcje Wyszukiwania i adresu: KOLUMNA, Wyszukaj.Pionowo, INDEX(opcja), Podaj.Pozycję
 • Łączenie funkcji - dyskusja i przegląd innych potrzebnych funkcji
 • Tworzenie łączy między arkuszami i plikami Excela za pomocą formuł
Tworzenie wykresu Gantta w Ms Excel
 • Tworzenie wykresu Gantta za pomocą narzędzia wykresu
 • Wykres Gantta za pomocą Formatowania Warunkowego
 • Zaawansowane formaty liczbowe
 • Ukrywanie arkuszy i okien i odwoływanie się do komórek w ukrytych zakresach
 • Pobieranie danych do list z innych lokalizacji
Zaawansowane metody analizy Kosztów, Pracy i Harmonogramu
 • Tabela przestawna
 • Złożone tabele przestawne
 • Niestandardowe wyświetlanie wyników
 • Zmiana funkcji podsumowujących
Analiza warunkowa
 • Szukaj Wyniku
 • Jednowejściowa i dwuwejściowa tabela danych(opcjonalne)
Praca Grupowa w Excelu
 • Blokowanie i udostępnianie komórek do edycji

Inne informacje Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzyLekcje multimedialne  Artykuły

Nowości  Nowości

facebookIco