×
Zakwalifikuj do grupy Excel lub Google Sheets Zakwalifikuj do grupy VBA Dobierz tematy Excel lub Google Sheets Dobierz tematy VBA Testy Inne usługi

Podział na grupy zaawansowania, badanie poziomu dla firm i instytucji
(szkolenia zamknięte Excel VBA)

Uczestnik zaznacza odpowiedzi, gdzie wybiera
ZNAM DOBRZE, WIEM O CO CHODZI, NIE ZNAM.


Podpis  lub email   (Obowiązkowe) :
Firma   (Obowiązkowe) :

Wybierz odpowiednią opcję

Pytanie Nie znam Wiem o co chodzi Znam dobrze
Nagrywanie makr
Modyfikacja ręczna nagranego makra
Odwołania względne i bezwzględne w adresach
Tryb adresowania W1K1
Przypisywanie makra do przycisku graficznego
Przypisywanie makra do przycisku formularza
Zarządzanie makrami - edycja, usuwanie, eksport, import
Osobisty skoroszyt makr
Bezpieczeństwo makr
Ochrona makra
Edycja makr w oknie edytora VBA
Wykorzystanie zakładki Developer
Wprowadzanie komentarzy w makrach
Uruchamianie makr z poziomu Excela
Uruchamianie makr z poziomu edytora VBA
Korzystanie z Debuggera
obiekt application
obiekt workbook
obiekt worksheet
obiekt range
Korzystanie z wbudowanych funkcji VBA
Korzystanie z funkcji arkuszowych
Instrukcje przypisania
Użycie i priorytety operatorów
Typy procedur
Tworzenie i używanie funkcji
Przekazywanie wartości funkcji do procedury
If...Then...Elseif...Else..End if
Rozgałęzienia skokowe
Select...Case
Pętla For...Next
Pętla Do...Loop
Pętla For...Each
Zdarzenia skoroszytu, arkusza, okna
Praca ze zmiennymi tablicowymi
Tworzenie formularz i aplikacji na formularzach
Rozbicie pojedynczej tabeli na kilka arkuszy
Rozbicie pojedynczej tabeli na kilka plików
Pobranie danych z kilku arkuszy do pojedynczej tabeli
Pobieranie danych z plików zewnętrznych

Obowiązkowe! Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, firmę ARTAX, Niezapominajek 7A/29, 30-239 Kraków, NIP : 945-150-10-16, REGON : 351139890 dla celów związanych z wysłaniem jednorazowaej informacji. Osoba, której dane dotyczą w każdej chwili ma możliwość wykonania zmiany lub usunięcia swoich danych telefonicznie lub mailowo. Działania służą zbadaniu znajomości programu/języka i przypisania osoby do odpowiedniej grupy. W dniu rozpoczęcia szkolenia lub po zakończeniu szkolenia dane są usuwane. Konieczne dane osobowe to adres email lub imię i nazwisko. Maja Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zobacz naszą politykę prywatności.

Inne informacje Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzyLekcje multimedialne  Artykuły

Nowości  Nowości

facebookIco