×
Zakwalifikuj do grupy Excel lub Google Sheets Zakwalifikuj do grupy VBA Dobierz tematy Excel lub Google Sheets Dobierz tematy VBA Testy Inne usługi

Określ priorytety dla zagadnień w szkoleniu (szkolenia zamknięte) 

Excel - Podstawy

PriorytetZagadnienie

Podstawowe operacje na obiektach Ms Excel, praca na komórkach, wierszach, kolumnach, skoroszytach

Podstawowe operacje na obiektach Ms Excel (usystematyzowanie wiedzy)

Formatowanie danych – tworzenie atrakcyjnych tabelek w Ms Excel

Metody obliczeniowe w MS Excel – sposoby adresowania komórek, adresy mieszane, względne, bezwzględne, adresy strukturalne, tworzenie formuł

Podstawowe funkcje : Suma, Średnia, Zliczanie, Max, Min

Excel - Obliczenia, Funkcje

PriorytetZagadnienie

Stosowanie zaawansowanych metod obliczeniowych w Ms Excel – nazwy, adresowanie mieszane

Funkcje logiczne: JEŻELI, ORAZ, LUB, JEŻELI. BŁĄD, WARUNKI i inne

Funkcje tekstowe: LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, ZNAJDŹ, ZŁĄCZ.TEKSTY praca na funkcjach tekstowych pozwalających na przygotowanie i obróbkę zaimportowanych danych z innych systemów.

Funkcje wyszukiwania i adresu: KOJARZENIE DANYCH MIĘDZY PLIKAMI, ARKUSZAMI, INDEX, PODAJ.POZYCJĘ, PRZESUNIĘCIE, WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, WYSZUKAJ, XWYSZUKAJ, NUMERKOLUMNY, WIERSZ, ADRES, ADRES.POŚREDNI, UNIKATOWE, FILTRUJ, SORTUJ i inne.

Funkcje daty i czasu: NETWORKDAYS, DZIŚ, TERAZ, ROK, MIESIĄC, DZIEŃ, TERAZ, obliczanie czasu między dwoma datami np. od ilu lat, miesięcy i dni ktoś jest zatrudniony i inne.

Metodologia tworzenia systemów przechowywania i analizy danych.

Funkcje raportowania: SUMA.POŚREDNIA, AGREGUJ

Zaawansowane funkcje statystyczne i matematyczne: SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI, SUMA.ILOCZYNÓW, SUMA.WARUNKÓW, LICZ.WARUNKI, wyliczenia średniej ważonej.

Funkcje BAZ DANYCH

Łączenie i zagnieżdżanie funkcji - dyskusja i przegląd innych potrzebnych funkcji

Tworzenie łączy między arkuszami i plikami Excela za pomocą formuł

Tworzenie trendów i prognoz

Zabezpieczanie plików Ms Excel

Zabezpieczanie arkuszy Ms Excel

Zabezpieczanie struktury skoroszytu w Ms Excel

Tworzenie list rozwijanych i zabezpieczanie komórek przed błędnymi wpisami

Excel - Analiza danych, bazy danych

PriorytetZagadnienie

Filtrowanie

Filtr zaawansowany

Praca z duplikatami

Sortowanie danych

Wielopoziomowe sortowanie danych

Praca z sumami częściowymi

Tworzenie tabel przestawnych od A do Z i profesjonalna analiza danych

Konsolidacja danych z różnych arkuszy lub plików

Metody importu i eksportu danych do i z Ms Excel

Excel - Formatowanie i wydruki

PriorytetZagadnienie

Formatowanie i wydruki

Drukowanie i przygotowanie do wydruku

Wykresy

Formatowanie warunkowe - np. pokoloruj automatycznie dane z przeterminowanymi datami, z niezrealizowanymi zamówieniami.

Zaawansowane formatowanie warunkowe z zastosowaniem formuł

Excel - Makropolecenia

PriorytetZagadnienie

Wprowadzenie podstaw automatyzacji za pomocą Makr i wprowadzenie do edytora VBA

Excel - Analiza Symulacji

PriorytetZagadnienie

Optymalizacja za pomocą tabeli jedno i dwuwejściowej danych

Optymalizacja za pomocą Szukaj Wyniku

Zastosowanie Scenariuszy i Tabel Przestawnych do optymalizacji

Tworzenie Tabel Przestawnych z kilku tabel, tworzenie modelu danych.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, firmę ARTAX, Niezapominajek 7A/29, 30-239 Kraków, NIP : 945-150-10-16, REGON : 351139890 dla celów związanych z wysłaniem jednorazowaej informacji. Osoba, której dane dotyczą w każdej chwili ma możliwość wykonania zmiany lub usunięcia swoich danych telefonicznie lub mailowo. Dane służą najlepszemu dobraniu tematyki szkolenia. Dane konieczne to adres email lub imię i nazwisko. W dniu rozpoczęcia szkolenia lub po zakończeniu szkolenia dane są usuwane. Maja Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zobacz naszą politykę prywatności.

Inne informacje Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzyLekcje multimedialne  Artykuły

Nowości  Nowości

facebookIco