Profesjonalne i Skuteczne Szkolenia z Excela i VBA

To szkolenie realizujemy jedynie w formie szkoleń zamkniętych na zamówienie.

Informacje
Specjalnie dla instytucji

 • Możliwa stawka VAT zw. w przypadku finansowania publicznego

Dla kogo?   Dla kogo jest to szkolenie
Szkolenie dla Ciebie?

 • Dla osób, które już pracują w Ms Excel
 • Dla osób, które chcą wykorzystywać wszystkie funkcje Ms Excel i pracować najnowszymi metodami

Szkolenia powiązane   Szkolenia uzupeniające
Dzięki nim poszerzysz swoją wiedzę

 • VBA dla Ms Excel
 • Ms Excel poziom zaawansowany

Materiały pomocnicze,
e-learning inne warunki   Dodatkowe materiały elearningowe
Zaawansowane materiały pomocnicze

 • Po szkoleniu otrzymasz 6 miesięcy dostępu do naszej platformy elearningowej
 • Autorskie materiały szkoleniowe - materiały szkoleniowe będą zawierać podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł wiedzy, na której zostało ono oparte, z poszanowaniem praw autorskich. Zostały sporządzone przez pracowników firmy Artax. Zostaną przekazane w postaci e-booka, w formie elektronicznej.
 • W trakcie szkolenia przewidujemy poczęstunek i 2 przerwy kawowe
 • Po szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia, które będą zawierać informacje na temat liczby godzin szkolenia oraz program szkolenia, zostaną przygotowane na ozdobnym papierze i wydrukowane w kolorze, zostaną dostarczone najpóźniej w drugim dniu szkolenia.
 • Uczestnicy pracują na laptopach wyposażonych w procesor firmy INTEL, HDD, odpowiednią ilość pamięci RAM – od 2 do 8 GB. Trener będzie posiadał swój komputer podpięty do rzutnika.

Ms Excel Zaawansowany lub Średnio zaawansowany
oferta specjalna

Dla szkolenia na poziomie średnio zaawansowanym realizujemy scenariusze łatwiejsze i inne niż na szkoleniu zaawansowanym.

Punkty szkolenia mogą tak samo się nazywać, lecz wykonujemy inne przykłady

Wiedza teoretyczna i praktyczna
 • Zaawansowana edycja danych
 • Menadżer nazw - praca z formułami
 • Zaawansowane formatowanie danych
 • Formatowanie warunkowe
 • Poprawność danych
 • Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji oraz zagnieżdżanie funkcji
 • LICZ.WARUNKI, ILE.NIEPUSTYCH
 • Tworzenie wykresów
 • Praca z bazami danych
 • Filtry zaawansowane
 • Wykorzystywanie makr do automatyzacji zadań w arkuszach
 • Konspekty
 • Sumy częściowe
 • Konsolidacja danych
 • Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych
 • Importowanie i eksportowanie danych
 • Recenzje
 • Zarządzanie zeszytami
Umiejętności
 • Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:
 • Obsługiwać zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego
 • Formatować dane na poziomie zaawansowanym
 • Wykonywać skomplikowane obliczenia za pomocą formuł i funkcji
 • Tworzyć dostosowane do typów danych wykresy
 • Zakładać zaawansowane filtry
 • Korzystać z szablonów
 • Automatyzować pracę za pomocą makr
 • Analizować dane za pomocą sum częściowych, tabel przestawnych i symulacji
 • Importować i eksportować dane
 • Korzystać z pracy online
 • Zarządzać zeszytami

Inne informacje Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzyLekcje multimedialne  Artykuły

Nowości  Nowości

facebookIco