Profesjonalne i Skuteczne Szkolenia z Excela i VBA

Excel zaawansowany

Excel zaawansowany

Godziny szkolenia
Godziny:14 (2 dni)
9:00-15:00
Daty szkolenia
Termin:27.06 do 28.06
Adres
Adres: ELEARNING szkolenie online na żywo z trenerem i dostęp do ćwiczeń i wykładów na platformie
1790.00

Cena dla osób indywidualnych (+23% dla firm i instytucji)

Excel zaawansowany

Excel zaawansowany

Godziny szkolenia
Godziny:16 (2 dni)
10:00-15:30
Daty szkolenia
Termin:29.05 do 30.05
Adres
Adres: Aleje Jerozolimskie 49, Warszawa
1790.00

Cena dla osób indywidualnych (+23% dla firm i instytucji)

Kompetencje docelowe  
Co powinieneś potrafić po szkoleniu

 • Przygotowywać arkusze z zaawansowanymi formułami dla innych współpracowników
 • Wykorzystywać funkcje pozwalacjące na kojarzenie, łączenie danych między plikami lub arkuszami
 • Biegle analizować dane za pomocą narzędzi Tabeli Przestawnej, Sumy Częściowej (Pivot Table, Subtotals)
 • Wykorzystywać najważniejsze narzędzia Analizy Warunkowej

Dla kogo?   Dla kogo jest to szkolenie
Szkolenie dla Ciebie?

 • Dla osób, które już pracują w Ms Excel
 • Dla osób, które muszą pisać formuły z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji
 • Szkolenie dla osób, które muszą łączyć dane między plikami lub arkuszami, porównywać dane z kilku tabel
 • Dla osób, które analizują duże ilości danych i potrzebują perfekcyjnej znajomości metod konsolidacji danych za pomocą wszystkich dostępnych narzędzi programu

Szkolenia powiązane   Szkolenia uzupeniające
Dzięki nim poszerzysz swoją wiedzę

 • VBA ogólny dla Ms Excel

Elearning   Dodatkowe materiały elearningowe
Zaawansowane materiały pomocnicze

 • Po szkoleniu otrzymasz 6 miesięcy dostępu do naszej platformy elearningowej strefanauki.pl z zakresu szkolenia
 • To szkolenie jest również dostępne w elearningu na strefanauki.pl

Kurs Excel techniki zaawansowane
Ukryj | Pokaż szczegóły
Opis zagadnień

Obliczenia i funkcje
 • Przypomnienie i usystematyzowanie zasad adresowania w Ms Excel - względne, bezwzględne, mieszane
 • Stosowanie Nazw dla zakresów i w formułach
 • Formuły Tablicowe -metoda klamry - (opcjonalnie)
Stosowanie zaawansowanych Funkcji do podejmowania decyzji lub łączenia danych
 • Funkcje logiczne: JEŻELI, ORAZ, LUB, JEŻELIBŁĄD
 • Funkcje tekstowe, wyszukiwania i adresu, daty i czasu, finansowe
 • Łączenie funkcji - dyskusja i przegląd innych potrzebnych funkcji
 • Tworzenie łączy między arkuszami i plikami Excela za pomocą formuł
Bezpieczeństwo pracy w MS Excel
 • Blokowanie dostępu do pliku za pomocą haseł
 • Blokowanie zawartości pojedynczego arkusza z możliwością dokonywania wpisów do wybranych komórek
 • Blokowanie struktury skoroszytu
 • Ukrywanie arkuszy i okien i odwoływanie się do komórek w ukrytych zakresach
 • Wykonywanie kalkulacji i zabezpieczanie formuł przed podglądem i przypadkową modyfikacją
 • Sprawdzanie poprawności danych
 • Pobieranie danych do list z innych lokalizacji
Zaawansowane metody analizy danych za pomocą wszystkich dostępnych w Excelu narzędzi
 • Filtrowanie danych filtrem zaawansowanym
 • Tworzenie list sortowania w opcjach Excela
 • Sumy częściowe
 • Dodawanie sum częściowych i zagnieżdżanie sum częściowych
 • Tworzenie wielopoziomowych podsumowań
 • Zmiana funkcji podsumowujących
 • Kopiowanie wyników
 • Tabela przestawna
 • Złożone tabele przestawne
 • Układ Tabeli Przestawnej :filtr, obszar wiersza, obszar kolumny, obszar danych
 • Obliczenia w Tabeli Przestawnej
 • Niestandardowe wyświetlanie wyników
 • Zmiana funkcji podsumowujących
 • Praca z tabelami zawierającymi daty
 • Grupowanie danyc w Tabeli Przestawnej
 • Konsolidacja danych
 • Konsolidacja danych w arkuszach
 • Konsolidacja danych z różnych plików
 • Porównanie metod konsolidacji danych
 • Metody eksportu danych do innych programów
 • Metody importu danych do Ms Excel
Zaawansowane metody wizualizacji danych za pomocą wykresów
Wstawianie obiektów z innych programów
Makropolecenia(opcjonalne)
 • Tworzenie i modyfikowanie makropoleceń za pomocą rejestratora (opcjonalne)
 • Przypisywanie makrokomend do poleceń w menu, do przycisków, do obiektów graficznych (opcjonalne)
Analiza warunkowa
 • Szukaj Wyniku
 • Jednowejściowa i dwuwejściowa tabela danych(opcjonalne)
 • Scenariusze (opcjonalne)
 • Tworzenie scenariuszy (opcjonalne)
 • Edycja scenariusza (opcjonalne)
 • Scalanie scenariuszy (opcjonalne)
 • Podsumowanie scenariuszy (opcjonalne)

Inne informacje Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzyLekcje multimedialne  Artykuły

Nowości  Nowości

facebookIco