Profesjonalne i Skuteczne Szkolenia z Excela i VBA

To szkolenie realizujemy jedynie w formie szkoleń zamkniętych na zamówienie.

Kompetencje docelowe  
Co powinieneś potrafić po szkoleniu

 • pobierać lub zapisywać automatycznie dane z plików lub do plików znajdujących się w określonym katalogu z wykorzystaniem zaawansowanych metod pracy na zmiennych obiektowych i tablicowych
 • Pobierać dane z wykorzystaniem SQL
 • automatyzować wszelkie zestawienia
 • zebrać i podsumować dane z kilku arkuszy lub plików
 • podzielić pojedynczą tabelę na kilka plików lub arkuszy

Dla kogo?   Dla kogo jest to szkolenie
Szkolenie dla Ciebie?

 • Szkolenie od podstaw VBA
 • Dla osób, które importują dane z różnych aplikacji, lokalizacji i muszą ręcznie je dzielić lub zbierać
 • Dla osób, które tworzą regularnie raporty na danych przesyłanych od współpracowników i za każdym razem muszą je obrabiać

Szkolenia powiązane   Szkolenia uzupeniające
Dzięki nim poszerzysz swoją wiedzę

 • VBA poziom 2

Elearning   Dodatkowe materiały elearningowe
Zaawansowane materiały pomocnicze

 • Po szkoleniu otrzymasz 6 miesięcy dostępu do naszej platformy elearningowej strefanauki.pl z zakresu szkolenia
 • To szkolenie jest również dostępne w elearningu na strefanauki.pl

Kurs Visual Basic praca z danymi

Ukryj | Pokaż szczegóły
Opis zagadnień

Wprowadzenie do Makropoleceń
 • Wykorzystanie zakładki Deweloper
 • Odwołania względne i bezwzględne, zmiana odwołania w trakcie rejestracji
 • Stosowanie kontrolek formularza z zakładki Deweloper
 • Edycja makr w edytorze VBA
 • Wprowadzanie komentarzy
 • Uruchamianie makr z poziomu edytora VBA
 • Korzystanie z Debuggera
Dostęp do Obiektów Excela za pomocą Visual Basica dla Aplikacji
 • obiekty w arkuszach kalkulacyjnych:
  application, workbook, worksheet, range, cells
 • klasy i kolekcje
 • odwołania do komórek, zakresów komórek, kolumn, wierszy, plików, okien
 • operacje na wpisach do komórek
Typy danych i praca ze zmiennymi i stałymi
 • Deklarowanie zmiennych i ich zasięg
 • Stałe
Funkcje i procedury - tworzenie własnych funkcji i wykorzystanie funkcji VBA
 • Korzystanie z wbudowanych funkcji VBA
 • Korzystanie z funkcji arkuszowych
 • Instrukcje przypisania
 • Użycie i priorytety operatorów
 • Typy procedur
 • Tworzenie i używanie funkcji
 • Przekazywanie wartości funkcji do procedury
Sterowanie wykonaniem programu - Instrukcje sterujące, Pętle
 • If...Then...Elseif...Else..End if
 • Rozgałęzienia skokowe
 • Select...Case
 • Pętla For...Next
 • Pętla Do...Loop
 • Pętla For...Each
Interakcja z użytkownikiem
 • MsgBox
 • InputBox
 • Zdarzenia skoroszytu, arkusza, okna
Praca z plikami tekstowymi i XML, import i naprawa
 • Import i obróbka pliku za pomocą funkcji tekstowych VBA
 • Obróbka pliku tekstowego za pomocą najważniejszych funkcji VBA i arkuszowych
 • Wykorzystanie VBA do utworzenia raportu na bazie przetworzonego pliku CSV
Obróbka danych za pomocą pętli i tablic VBA - praktyczne przykłady
 • Tworzenie raportu sprzedaży z kilku plików pobranych automatycznie z foldera do pojedynczej tabeli
 • Rozbicie pojedynczej tabeli na kilka arkuszy
 • Rozbicie pojedynczej tabeli na kilka plików
 • Pobranie danych z kilku arkuszy do pojedynczej tabeli
 • Generowanie automatycznych raportów tabel przstawnych na przetworzonych danych

Inne informacje Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzyLekcje multimedialne  Artykuły

Nowości  Nowości

facebookIco