Profesjonalne i Skuteczne Szkolenia z Excela i VBA

Excel dla logistyki lub sprzedaży

Excel dla logistyki lub sprzedaży

Godziny szkolenia
Godziny:14 (2 dni)
9:00-14:00
Daty szkolenia
Termin:20.08 do 21.08
Adres
Adres: ELEARNING szkolenie online na żywo z trenerem i dostęp do ćwiczeń i wykładów na platformie
1490.00

Cena dla osób indywidualnych (+23% dla firm i instytucji)

Kompetencje docelowe  
Co powinieneś potrafić po szkoleniu

 • Prognozować popyt na towar (dla towarów nie wykazujących istotnych zmian trendu i wykazujących zmiany trendu)
 • Wykorzystywać metody raportowania w Excelu w celu analizy procesów zakupów, kształtowania zapasów
 • Klasyfikować towary/kontrahentów wg. metody ABC i XYZ
 • Biegle analizować dane za pomocą narzędzi Tabeli Przestawnej, Sumy Częściowej (Pivot Table, Subtotals)
 • Automatyzować inwentaryzacje wszelkiego rodzaju

Dla kogo?   Dla kogo jest to szkolenie
Szkolenie dla Ciebie?

 • Dla menedżerów magazynów odpowiedzialnych za zamówienia
 • Dla profesjonalnych handlowców i menedżerów działów sprzedaży
 • Dla osób zarządzających magazynem

Szkolenia powiązane   Szkolenia uzupeniające
Dzięki nim poszerzysz swoją wiedzę

 • VBA dla Ms Excel
 • Ms Excel poziom zaawansowany

Elearning   Dodatkowe materiały elearningowe
Zaawansowane materiały pomocnicze

 • Po szkoleniu otrzymasz 6 miesięcy dostępu do naszej platformy elearningowej strefanauki.pl z zakresu szkolenia

Kurs Excel dla logistyki lub sprzedaży
Ukryj | Pokaż szczegóły
Opis zagadnień

Wykorzystanie Excela do zarządzania zamówieniami, sprzedażą, magazynem.
 • Klasyfikowanie towarów/kontrahentów wg. metody ABC
 • Klasyfikowanie towarów/kontrahentów wg. metody XYZ
 • Generowania raportów z udziałami procentowymi towarów
 • Przygotowanie wszelkiego rodzaju raportów, połączonych z wykresami
 • Analizowanie wielkości i struktury zapasów
 • Wyszukiwanie towarów, które są nierotami, są zamawiane niepotrzebnie i automatycznie przygotować odpowiednie raporty dla przełożonych
 • Automatyczne porównanie zamówienia ze stanem magazynowym
 • Automatyzowanie inwentaryzacji wszelkiego rodzaju
 • Przeprowadzenie analizy potrzeb wg. zużycia z poprzednich okresów
 • Wszelkie analizy na datach
 • Prognozowanie popyt na towary wg. danych historycznych
 • Tworzenie bezpiecznego zapasu magazynowego
 • Wykorzystywanie średniej ważonej do zamówień i analiz
Wykorzystanie funkcji obliczeniowych w MS Excel
 • Przykłady praktyczne:
 • Wykorzystanie funkcji logicznych, dat i wyszukiwania do ustalenia właściwego czasu składania zamówienia:
 • Obliczanie wskaźników rotacji i zalegania, analiza terminów ważności
 • Obliczanie optymalnej wielkości zamówienia
 • Obliczanie częstotliwości składania zamówień
 • Prognozowanie popytu na towar w zależności od typu rozkładu (Normalny, Poisson)
Prognozowanie popytu na towar (nie wykazujące istotnych zmian trendu i wykazujące zmiany trendu)
 • średnia arytmetyczna
 • średnia ruchoma
 • ruchoma średnia arytmetyczna ważona
 • wygładzanie wykładnicze
Analiza danych – wykorzystanie metod raportowania w MS Excel w celu analizy procesów zakupów, kształtowania zapasów
 • Przykłady praktyczne:
 • Modele kształtowania zapasów
 • Ustalanie idealnych, minimalnych stanów magazynowych na podstawie danych historycznych
 • Analiza struktury i dynamiki kosztów logistycznych
 • Przygotowanie planów budżetowych na przyszłe okresy na podstawie danych historycznych
 • Analiza wielkości, struktury i dynamiki zapasów
 • Analiza wyników inwentaryzacji w podziale na grupy towarowe, producentów, grupę rotacji, grupę zalegania itp.
 • Analiza zużycia paliwa na podstawie faktury za zakup paliwa w podziale na działy, samochody, stanowiska, dni i godziny tankowania, ilości zatankowanego paliwa
 • Analiza wielkości i struktury zapasów
 • Analiza przydatności i kompletności zapasów
 • Analiza kosztów logistycznych
Automatyzacja - Makropolecenia
 • Rejestrowaniem makropoleceń
 • Wprowadzenie do edytora VBA

Inne informacje Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzyLekcje multimedialne  Artykuły

Nowości  Nowości

facebookIco