Profesjonalne i Skuteczne Szkolenia z Excela i VBA

Excel dla finansistów

Excel dla finansistów

Godziny szkolenia
Godziny:14 (2 dni)
9:00-14:00
Daty szkolenia
Termin:17.07 do 18.07
Adres
Adres: ELEARNING szkolenie online na żywo z trenerem i dostęp do ćwiczeń i wykładów na platformie
1490.00

Cena dla osób indywidualnych (+23% dla firm i instytucji)

Kompetencje docelowe  
Co powinieneś potrafić po szkoleniu

 • Pracować w Ms Excel na poziomie zaawansowanego użytkownika
 • Przygotowywać modele finansowe
 • Wykorzystywać funkcje pozwalacjące na kojarzenie, łączenie danych między plikami lub arkuszami
 • Biegle analizować dane za pomocą narzędzi Tabeli Przestawnej, Sumy Częściowej (Pivot Table, Subtotals)
 • Wykorzystywać narzędzia Analizy Warunkowej

Dla kogo?   Dla kogo jest to szkolenie
Szkolenie dla Ciebie?

 • Dla osób, które już pracują w Ms Excel
 • Dla osób, które muszą pisać formuły z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji
 • Dla pracowników działów księgowości, działów finansowych, którzy analizują duże ilości danych
 • Dla osób, które podejmują decyzje w oparciu o dane historyczne i w oparciu o Excela

Szkolenia powiązane   Szkolenia uzupeniające
Dzięki nim poszerzysz swoją wiedzę

 • Ms Excel poziom zaawansowany
 • VBA dla Ms Excel

Elearning   Dodatkowe materiały elearningowe
Zaawansowane materiały pomocnicze

 • Po szkoleniu otrzymasz 6 miesięcy dostępu do naszej platformy elearningowej strefanauki.pl z zakresu szkolenia

Excel dla finansistów
Ukryj | Pokaż szczegóły
Opis zagadnień

Obliczenia i funkcje
 • Przypomnienie i usystematyzowanie zasad adresowania w Ms Excel - względne, bezwzględne, mieszane
 • Stosowanie Nazw dla zakresów i w formułach
 • Formuły Tablicowe -metoda klamry - (opcjonalnie)
Wykorzystanie funkcji obliczeniowych w MS Excel
 • Przykłady praktyczne:
 • Wykorzystanie funkcji logicznych, dat i wyszukiwania do wiązania dokumentów z innymi dokumentami
 • Rozwiązywanie problemów przy imporcie danych z programów księgowych i finansowych za pomocą funkcji tekstowych
 • Funkcje finansowe - wykorzystanie funkcji do obliczania amortyzacji
 • Funkcje finansowe - obliczanie opłacalności przedsięwzięcia, ocena projektów inwestycyjnych
 • Funkcje finansowe - pieniądz w czasie
Analiza danych – wykorzystanie metod raportowania w MS Excel w celu analizy procesów
 • Przykłady praktyczne z wykorzystaniem Tabel przestawnych, Sum częściowych i Konsolidacji danych:
 • Analiza sprzedaży i zakupów w podziale na miesiące, kwartały, kontrahentów, kategorie towarowe, kategorie wydatków
 • Porównywanie danych historycznych
 • Analiza struktury i dynamiki kosztów
 • Przygotowanie planów budżetowych na przyszłe okresy na podstawie danych historycznych
 • Analiza wielkości, struktury i dynamiki zapasów
 • Analiza wielkości, struktury i dynamiki zapasów
 • Do analizy wykorzystujemy tabele przestawne, sumy częściowe wielopoziomowe, konsolidację danych. Używamy również funkcji raportujących matematycznych i statystycznych.

Analiza warunkowa - modelowanie danych
 • Przykłady praktyczne:
 • Analiza wrażliwości z wykorzystaniem dwuwejściowej tabeli danych
 • Analiza wrażliwości z wykorzystaniem Scenariuszy
 • Tworzenie prezentacji opłacalności z wykorzystaniem formularzy w Ms Excel
Automatyzacja - Makropolecenia
 • Rejestrowaniem makropoleceń
 • Wprowadzenie do edytora VBA

Inne informacje Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzyLekcje multimedialne  Artykuły

Nowości  Nowości

facebookIco