Profesjonalne i Skuteczne Szkolenia z Excela i VBA

To szkolenie realizujemy jedynie w formie szkoleń zamkniętych na zamówienie.

Kompetencje docelowe  
Co powinieneś potrafić po szkoleniu

 • tworzyć różnego rodzaju aplikacje, które pobierają lub przekazują dane do innych arkuszy z wykorzystaniem formularzy
 • pobierać lub zapisywać automatycznie dane z plików lub do plików znajdujących się w określonym katalogu z wykorzystaniem zaawansowanych metod pracy na zmiennych obiektowych i tablicowych
 • Pobierać dane z wykorzystaniem SQL
 • automatyzować wszelkie zestawienia
 • zebrać i podsumować dane z kilku arkuszy lub plików

Dla kogo?   Dla kogo jest to szkolenie
Szkolenie dla Ciebie?

 • Szkolenie dla osób, które już używają VBA
 • Dla każdego, kto chce zautomatyzować czynności wykonywane w Ms Excel

Szkolenia powiązane   Szkolenia uzupeniające
Dzięki nim poszerzysz swoją wiedzę

 • VBA praca na danych dla Ms Excel

Elearning   Dodatkowe materiały elearningowe
Zaawansowane materiały pomocnicze

 • Po szkoleniu otrzymasz 6 miesięcy dostępu do naszej platformy elearningowej strefanauki.pl z zakresu szkolenia
 • To szkolenie jest również dostępne w elearningu na strefanauki.pl

Visual Basic dla Aplikacji poziom 2

Ukryj | Pokaż szczegóły
Opis zagadnień

Usystematyzowanie wiedzy
 • obiekty w arkuszach kalkulacyjnych
 • klasy i kolekcje
 • odwołania do komórek, zakresów komórek, kolumn, wierszy, plików, okien
 • Sterowanie wykonaniem programu - instrukcje sterujące, pętle
 • Typy danych i praca ze zmiennymi i stałymi
Funkcje i procedury - organizacja kodu VBA
 • Tworzenie procedur i funkcji z argumentami
 • Tworzenie i używanie funkcji z opcjonalnymi argumentami
 • Przekazywanie wartości funkcji do procedury
Interakcja z użytkownikiem
 • MsgBox
 • InputBox
 • Zdarzenia skoroszytu, arkusza, okna
Tworzenie formularzy
 • Używanie paska narzędzi i kontrolek Formularza:
  pola tekstowe, etykiety, ramki, pola kombi, pola listy, pola opcji, przyciski
 • Zdarzenia formularza
Przykłady formularzy
 • Formularz z kontrolkami umożliwiającymi dodawanie, usuwanie, edycję i filtrowanie danych
 • Tworzenie raportów na wprowadzonych danych
 • Tworzenie połączonych formularzy
Praca z plikami tekstowymi i XML, import i naprawa
 • Import i obróbka pliku za pomocą funkcji tekstowych VBA
 • Wykorzystanie VBA do utworzenia raportu na bazie przetworzonego pliku CSV
Obróbka danych za pomocą pętli i tablic VBA - praktyczne przykłady
 • Tworzenie raportu sprzedaży z kilku plików pobranych automatycznie z foldera do pojedynczej tabeli
 • Rozbicie pojedynczej tabeli na kilka arkuszy
 • Rozbicie pojedynczej tabeli na kilka plików
 • Pobranie danych z kilku arkuszy do pojedynczej tabeli
 • Generowanie automatycznych raportów tabel przstawnych na przetworzonych danych
Komunikacja między aplikacjami.
Obsługa błędów w programie
 • Wykorzystanie rozgałęzień skokowych
 • Przerywanie wykonywania kodu

Inne informacje Inne

POdstawowe informacje Baza wiedzyLekcje multimedialne  Artykuły

Nowości  Nowości

facebookIco